Hjem
UiB AI

Partnere

UiB er knyttet til akademia, industri, næringsliv og offentlig administrasjon innen AI gjennom flere samarbeidspartnere. Vi tar del i flere nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer som er knyttet til AI.

Hovedinnhold

Partnere

 

NORA

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fire forskningsinstitutt innen AI, maskinlæring og robotikk. UiB er et av partnerne som grunnla NORA og leder styret i dets første tre år. Siden starten i 2018, med seks universiteter og et forskningssenter, har NORA vokst raskt og doblet antallet partnere. NORA har nå en nasjonal forskningsskole, nettverk for industri og støtte til gründerbedrifter. NORA har etablert seg som en nasjonal autoritet, som blir spurt om råd i nasjonale spørsmål. Sammen med våre partnere i NOra styrker vi norsk forskning, utdanning og innovasjon innen disse feltene.

NORA arrangerer en årlig konferanse, som ble holdt i Bergen i 2021. Den neste konferansen blir avholdt i Stavanger i juni 2022.

Se mer på NORAs nettsider.

 

 

 

NORWEGIAN COGNITIVE CENTER

Norwegian Cognitive Center er et initiativ på tvers av disipliner som bygger opp Norge som en sterk europeisk AI-hub og skal tiltrekke seg verdensledende ekspertise. 

NCC jobber for å øke ekspertisen og komeptansen innen Kunstig Intelligens, og aksellererer implementeringen av AI ved å dele og samarbeide om data, ressurser, komeptanse, innsikt, innovasjon og samarbeidsprosjekter.  

Se mer på NCCs nettsider.

 

Ressurser

 

ELIXIR

 

ELIXIR - distributed infrastructure for biological data. ELIXIR forener Europas ledende livsvitenskap-organisasjoner ved å forvalte og vokte det økende volumet data som blir skapt av offentlig støttet forskning. ELIXIR er en pan-europeisk forskningsinfrastruktur for bioinformatikk. Det inkluderer store databaser som UniProt og Ensembl. 

Les mer på Elixirs nettsider. 


SIGMA2

Sigma2 yter tjenester for høytytende computing og datalagring til individer og grupper involvert i foprskning og utdanning ved alle norske universitete og høyskoler samt andre offentlig støttet organisasjoner og prosjekt. Sigma2 koordinerer også Norges deltaging i internasjonale samarbeid i e-infrastrukturer. 

Les mer på Sigma2s nettsider.