Hjem
UiB AI

Samarbeid

UiB er knyttet til akademia, industri, næringsliv og offentlig administrasjon innen AI gjennom flere samarbeidspartnere. Vi tar del i flere nasjonale og internasjonale e-infrastrukturer som er knyttet til AI.

Hovedinnhold

Nettverk:

  • NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fire forskningsinstitutt innen AI, maskinlæring og robotikk. UiB er et av partnerne som grunnla NORA og leder styret i dets første tre år. Siden starten i 2018, med seks universiteter og et forskningssenter, har NORA vokst raskt og doblet antallet partnere. NORA har nå en nasjonal forskningsskole, nettverk for industri og støtte til gründerbedrifter. NORA har etablert seg som en nasjonal autoritet, som blir spurt om råd i nasjonale spørsmål. Sammen med våre partnere i NORA styrker vi norsk forskning, utdanning og innovasjon innen disse feltene.
  • Norwegian Cognitive Center er et initiativ på tvers av disipliner som bygger opp Norge som en sterk europeisk AI-hub og skal tiltrekke seg verdensledende ekspertise. NCC jobber for å øke ekspertisen og komeptansen innen Kunstig Intelligens, og aksellererer implementeringen av AI ved å dele og samarbeide om data, ressurser, komeptanse, innsikt, innovasjon og samarbeidsprosjekter.  
  • Media City Bergen er en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge sentralt plassert i Bergen. Her holder ledende medie- og teknologiselskaper som NRK, TV2, Vizrt, Bergens Tidene, IBM, BA, og Vimond til sammen med deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap. Instituttet har utstrakt utdannings-, forsknings- og innovasjonssamarbeid med selskaper i klyngen, og som student er du midt i et levende mediemiljø.  

Ressurser

  • Norwegian Artificial Intelligence Cloud (NAIC) er en infrastruktur og et nytt samarbeid som vil innebære et taktskifte for tilgang til e-infrastruktur for kunstig intelligens i Norge. Norwegian AI Cloud, eller NAIC, er et samarbeid mellom mange aktører for å tilgjengeliggjøre både kompetanse og verktøy for kunstig intelligens til forskning, utdanning og innovasjon. Infrastrukturen vil dekke behovene for kunstig intelligens innenfor akademia, små og mellomstore bedrifter, større industrier, oppstartsselskaper og offentlig forvaltning.
  • ELIXIR - distributed infrastructure for biological data forener Europas ledende livsvitenskap-organisasjoner ved å forvalte og vokte det økende volumet data som blir skapt av offentlig støttet forskning. ELIXIR er en pan-europeisk forskningsinfrastruktur for bioinformatikk. Det inkluderer store databaser som UniProt og Ensembl. 
  • Sigma2 yter tjenester for høytytende computing og datalagring til individer og grupper involvert i foprskning og utdanning ved alle norske universitete og høyskoler samt andre offentlig støttet organisasjoner og prosjekt. Sigma2 koordinerer også Norges deltaging i internasjonale samarbeid i e-infrastrukturer.