Hjem
UiB AI
nyhet | kunstig intelligens

Får verdifull kunnskap fra verdensledende forskere

NORA Research School tilbyr utvekslingsmuligheter for ph.d.-studenter innen kunstig intelligens (AI). Mariyam Khan har nettopp ankommet The Alan Turing Institute i London for et seks måneders forskningsopphold.

Miriyam Khan at the Alan Turing Institute
Ph.d.-student Mariyam Khan har ankommet London for et seks måneders opphold ved The Alan Turing Institute. I løpet av oppholdet vil hun innlede samarbeid mellom forskningsgruppen ved UiB og forskere ved Turing. Gjennom NORA Research School får hun nå tilgang til kurs og konferanser på Turing, og muligheten til å knytte kontakt med verdensledende eksperter på sitt felt.
Foto/ill.:
Private

Hovedinnhold

Mariyam Khan er ph.d.-student ved Computational Biology Unit (CBU), Institutt for Informatikk ved UiB. Hun er en del av prosjektet Intelligent systems for disease risk prediction, med professor Tom Michoel som veileder.

– Vi utvikler og bruker modeller og algoritmer for kausale slutninger i multi-omics-data. For øyeblikket bruker vi metoder for kausale slutninger for å forutsi hvilke gener som forårsaker økt risiko for koronararteriesykdom. Min hovedoppgave er å utvikle nye statistiske modeller og etablere årsakssammenhenger mellom genetiske varianter, gener og sykdomsrisikofaktorer, som koronararteriesykdom, forklarer Khan, som har ekspertise innen statistisk inferens, maskinlæring og programmering.

Nettverksbygging

Khan er på et seks måneder langt forskningsopphold ved The Alan Turing Institute i London gjennom Enrichment Scheme, en utvekslingsmulighet gjennom NORA Research School som er opprettet for ph.d.-studenter innen kunstig intelligens.

– Målet med oppholdet er å få i gang samarbeid mellom forskergruppen ved UiB og forskere ved Turing, sier Khan. Hun er for tiden i samtaler med forskere ved Turing, i håp om å bygge et sterkt samarbeidsnettverk der.

Karriere- og forskningsmuligheter

Forskningsoppholdet vil være verdifullt både for Khans forskning og for hennes karriere.

– Som Enrichment-student får jeg tilgang til instituttets kurs og konferanser, og muligheten til å samarbeide med forskerne der. Jeg håper å tilegne meg verdifull state-of-the-art kunnskap om kausale slutninger fra verdensledende eksperter på dette feltet. Turing har et stort nettverk av forskere innen mitt interessefelt, sier Khan, og legger til:

– Turing har også vært i forkant med forskning og publikasjoner på dette feltet, og derfor er det et flott sted å lære og utforske, knytte kontakter og bidra til forskningen i kausal slutning. Å opparbeide meg gode kontakter og forskningssamarbeid med Turing vil være svært nyttig for min karriere som forsker.

I tillegg finnes det faggrupper for kausale slutninger der ledende forskere på feltet holder foredrag og diskusjoner. Det stimulerende miljøet ved Turing vil hjelpe meg å finne gode muligheter for forskning innen mitt felt, sier hun.

Tips til ph.d.-studenter

Har du tips til andre ph.d.-studenter som kunne tenke seg å søke om et forskningsopphold ved Turing?

– Jeg ble valgt ut til Turing-oppholdet gjennom NORA som en av tre mottakere av 2022 Research Exchange Enrichment Award. NORA gjør en strålende jobb med å gi norske forskere muligheter til å innlede samarbeid i og utenfor Norge.

Det første tipset er å bli medlem av NORA Research School og holde deg oppdatert på kommende arrangementer og muligheter. De har et utvekslingsprogram med HIDA i Tyskland i tillegg til Turing.

For det andre: I forskningsverden er det viktig å være proaktiv og ta initiativ, og å bygge nettverk. Det er nyttig når yngre forskere skal finne muligheter, sier Khan.

Koble sammen UiB og Turing

– Turing gir yngre forskere gode muligheter til å være en del av nye prosjekter, som utlyses for alle, og som Enrichment-studenter oppfordres spesielt til å søke på. Det er dermed veldig enkelt å bli med i interessante prosjekter og oppnå mer som doktorgradsstudent ved Turing. De har opplæring og studiegrupper der studentene kan jobbe sammen for å løse reelle datavitenskapelige utfordringer.

– Jeg vil sterkt oppfordre studenter ved Bergen til å benytte seg av denne muligheten og etablere en tettere forbindelse mellom UiB og Turing, sier Mariyam Khan.

Lærer av ledende eksperter på feltet

NORA Research School er en nasjonal forskerskole for ph.d.-studenter fra Norge som studerer kunstig intelligens, maskinlæring og/eller robotikk.

Ifølge Inge Jonassen, styreleder i NORA, samler forskerskolen kandidater fra ulike universiteter, høgskoler og institutter for å lære av ledende eksperter på området. Gjennom kurs, workshops og konferanser hjelper NORA studentene med å lære de nyeste teknikkene og bygge et nettverk av norske studenter på feltet.

Hvor viktig er dette tilbudet?

– Det er viktig for Norge å ha eksperter på disse feltene, for ettersom samfunnet vårt blir mer digitalisert, blir kunstig intelligens og maskinlæring stadig viktigere.

Forskerskolen bidrar til å skape ledere og eksperter som kan utvikle bærekraftige løsninger, drive viktig forskning på feltet og undervise andre i disse fagene. Det kan også bidra til å øke den digitale kompetansen i befolkningen generelt, sier Jonassen, som også leder UiBs Institutt for informatikk.

– Det er mange gode forskningsmiljøer på disse feltene i Norge, men det er utfordrende for hvert miljø å tilby et utvalg kurs for sine ph.d.-studenter. Det gir derfor mening å gå sammen om en nasjonal forskerskole som kan arrangere kurs, workshops og konferanser – gi studentene et bedre tilbud og bygge et nettverk av norske studenter på feltet, sier Jonassen.

Betydningen av et nasjonalt konsortium for AI i Norge

Fagfeltet kunstig intelligens blir stadig viktigere internasjonalt, både innen forskning og utdanning og til bruk i samfunnet. Det er vesentlig å koordinere og fremme virksomheten på feltet på tvers av norske universiteter og forskningsinstitutter.

– NORA bidrar til nettopp til en slik samordning og tilrettelegging for samarbeid som gjør det lettere for de enkelte forskningsmiljøene å utdanne sine kandidater (også ved hjelp av forskerskolen), bli involvert i i internasjonale prosjekter, etablere industrisamarbeid og bidra til innovasjon og etablering av nye bedrifter, sier Jonassen.

– NORA gjør det også mulig for forskningsmiljøene å komme i inngrep med forvaltningen og bidra til realisering av nasjonale ambisjoner beskrevet i den nasjonale strategien for kunstig intelligens, avslutter styrelederen.