Hjem
UiB AI
Nyhet

UiB-professor i ekspertgruppe

UiB-professor Jill Walker Rettberg skal sitte i ekspertgruppen som skal gi råd i oppstartsfasen til regjeringens satsing på kunstig intelligens.

Hovedinnhold

I september kom nyheten om at regjeringen satser én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens og digital teknologi. Det er Forskningsrådet som forvalter forskningsmilliarden, som blant annet skal bidra til større innsikt om hvilke konsekvenser teknologiutviklingen har for samfunnet. 

Forskningsrådet har opprettet en rådgivende ekspertgruppe i KI-satsingens oppstartsfase frem til januar 2024. I tillegg til professor ved Universitetet i Bergen, Jill Walker Rettberg, består gruppen av Tanja Storsul (leder), Arnoldo Frigessi, Cathrine Pihl Lyngstad, Eirik Andreassen, Ieva Martinkenaite, Inga Strümke, John Krogstie, Klas Pettersen, Olav Lysne, Petter Bae Brandtzæg, Signe Riemer-Sørensen og Tobias Mahler.

– Jeg er veldig glad for å få sitte i ekspertgruppen som skal drøfte innspill og komme både med en statusrapport og anbefalinger for satsningen framover, sier Rettberg. 

Her kan du lese mer om den nasjonale satsingen på kunstig intelligens.

Seminar om KI-milliarden på UiB

Gruppen skal innen 15. november utarbeide et notat som beskriver nåsituasjonen; hvor er det størst behov for forskning og forskningsbasert kompetanse på KI, hvor har Norge særlige forutsetninger for å være med å flytte forskningsfronten og hva er forventningene til KI-satsingen, hva bør fotavtrykket etter KI-satsingen være i 2030? Innen 20. desember vil ekspertgruppen skrive et felles notat med forslag til tiltak for å innfri forventningene til KI-satsingen.

24. november inviterer UiB og NORA til et Cutting Edge AI-seminar i Universitetsaulaen der vi ser nærmere på hvordan vi bør bruke KI-milliarden. Vi samler representanter fra myndighetene, forvaltningen, forskningsmiljøene og næringslivet for å få ulike perspektiv på veien videre i Norges storsatsing på kunstig intelligens.

Les mer om arrangementet og meld deg på her.