Hjem
UiB AI
UiB AI #8 / Cutting Edge AI

Hva skal vi med en milliard til kunstig intelligens?

UiB AI samarbeider med NORA om et Cutting Edge AI seminar i Bergen den 24. november i Universitetsaulaen. Bli med på en debatt om den kommende digitaliseringsstrategien og hvordan vi bør bruke KI-milliarden som nå er lovet av regjeringen. For hva skal vi egentlig med en milliard til kunstig intelligens?

Hva skal vi med en milliard til kunstig intelligens? | UiB AI

Her kan du se arrangementet direkte fra klokken 10.

Hovedinnhold

Beskrivelse

Regjeringen presenterte i september en nasjonal satsing på forskning innen kunstig intelligens og digital sikkerhet, med budsjett på milliard kroner de neste fem årene. Retningslinjene gitt av regjeringen skal følge tre hovedspor: 

  • Forskning om konsekvenser av kunstig intelligens og annen digital teknologi for samfunnet. Sentrale temaer vil være demokrati, tillit, etikk, økonomi, rettssikkerhet, lovreguleringer, personvern, undervisning og læring, kunst og kultur. 
  • Digitale teknologier som forskningsområde i seg selv, altså forskning på blant annet kunstig intelligens, digital sikkerhet, neste generasjons IKT, nye sensorer og kvanteteknologi. 
  • Forskning på hvordan digitale teknologier kan brukes til innovasjon i næringslivet og offentlig sektor og hvordan kunstig intelligens kan brukes i forskningen på mange ulike fagområder 

Forskningsrådet har fått oppdraget med å tilrettelegge for dette og de har utnevnt en rådgivende ekspertgruppe til å hjelpe i dette arbeidet.  

Samtidig har regjeringen startet arbeidet med en ny nasjonal digitaliseringsstrategi. Strategien skal blant annet stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. 

UiB og NORA inviterer med dette til en debatt der vi ser nærmere på hvordan vi bør bruke KI-milliarden og utforme den nye digitaliseringsstrategien. Vi samler representanter fra myndighetene, forvaltningen, forskningsmiljøene og næringslivet for å få ulike perspektiv på veien videre i Norges satsing på kunstig intelligens.

Vi inviterer til deltagelse både fra alle kolleger ved UiB og andre utenfor vår organisasjon og sektor. Det vil bli anledning til å både stille spørsmål og komme med innspill til de som skal tilrettelegge for arbeidet med digitaliseringsstrategien og bruken av KI-milliarden.

Christine Hafskjold fra Kommunal- og distriktsdepartementet er sentral i arbeidet med digitaliseringsstrategien, mens Olaug Råd er prosjektleder for arbeidet med KI-milliarden ved Forskningsrådet. Begge vil fortelle om arbeidene og være til stede for å ta imot innspill gjennom seminaret.

Program

10:00Ankomst og enkel servering
10:15Velkommen v/rektor Margareth Hagen og prorektor Pinar Heggernes
10:30Christine Hafskjold, Fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
10:45Olaug Råd, Spesialrådgiver, Avdeling for muliggjørende teknologier, Forskningsrådet
11:00Pause
11:15Morten Irgens, Copenhagen Business School/Kristiania
11:25Inge Jonassen, instituttleder ved Institutt for informatikk, UiB og styreleder for NORA.
11:35Kjersti Engan, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, Universitetet i Stavanger
11:45Simen Eide, AI-utvikler og leder for AI Enablement Program, Schibsted
11:55 Odd Gurvin, prosjektleder, Norwegian Cognitive Center
12:05Lunsj
12:35Panelsamtale ledet av Alex Moltzau, politisk seniorrådgiver, NORA
Paneldeltakere: Morten Irgens, Inge Jonassen, Kjersti Engan, Simen Eide og Odd Gurvin
14:00Vel hjem

 

Innledere

Christine Hafskjold, Fagdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
Olaug Råd, Spesialrådgiver, Avdeling for muliggjørende teknologier, Forskningsrådet
Morten Irgens, Copenhagen Business School/Kristiania
Kjersti Engan, professor ved Institutt for data- og elektroteknologi, Universitetet i Stavanger
Simen Eide, AI-utvikler og leder for AI Enablement Program, Schibsted
Odd Gurvin, prosjektleder, Norwegian Cognitive Center
Inge Jonassen, instituttleder ved Institutt for informatikk, UiB og styreleder for NORA.
Alex Moltzau, politisk seniorrådgiver, NORA

Følg arrangementet digitalt

Lenke til strømming av arrangementet: 

https://www.youtube.com/watch?v=X_at4dmXxRE

 

 

UiB AI Seminarserien

Fire ganger i året arrangerer UiB AI seminarer som belyser ulike aspekter ved kunstig intelligens. Seminarserien er et møtepunkt for ansatte og studenter ved UiB som er interessert i tema relatert til kunstig intelligens. Deltakelse er gratis og arrangementet er åpent for alle interesserte. 

UiB AI er et initiativ for å koordinere og synliggjøre all forskning-, utdannings- og innovasjonsaktivitet innen kunstig intelligens ved Universitetet i Bergen, og legge til rette for samarbeid og kontakt mellom fakultetene og med partnere utenfor UiB. I

Cutting Edge AI

Cutting Edge AI er NORA sin seminarserie der de gjennom hybride seminarer utforsker den nyeste utviklingen innen kunstig intelligens.

NORA – Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium – er et norsk samarbeid mellom åtte universiteter, tre høyskoler og fire forskningsinstitutt innen AI, maskinlæring og robotikk. NORA har en nasjonal forskningsskole, nettverk for industri og støtte til gründerbedrifter. NORA har etablert seg som en nasjonal autoritet, som blir spurt om råd i nasjonale spørsmål.