Hjem
UiB AI
Nyhet

Godt oppmøte på mobiliseringsseminar for KI-milliard

Regjeringen ønsker forskningssentre for kunstig intelligens. 10. april viste UiB og aktører i regionen at det er et stort ønske om å få slike sentre til Bergen.

Anne Kjersti Fahlvik, Forskningsrådet på scenen
Områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik var hovedinnleggsholder på mobiliseringsseminaret.
Foto/ill.:
Odd Vegard Kandal-Wright, UiB

Hovedinnhold

Storsalen i Nygårdsgaten 5 var omtrent fullsatt da Forsknings- og innovasjonsavdelingen inviterte til Mobiliseringsseminar: KI for tillit og bærekraft 10. april.

Målet med seminaret var å synliggjøre KI-miljøer og senterinitiativer ved UiB og andre institusjoner i byen, samt identifisere muligheter for tverrfaglige samarbeid i det videre arbeidet. 

15 ulike initiativer pitchet sine ideer og prosjekter for potensielle samarbeidspartnere under arrangementet. På denne siden finner du mer info om arrangementet, samt hvem som presenterte sine ideer.

Områdedirektør i Forskningsrådet Anne Kjersti Fahlvik var hovedinnleggsholder, og sa litt om hva de ser for seg for sentrene som skal opprettes. 

– De skal utføre forskning på kunstig intelligens av høy kvalitet og adressere viktige utfordringer i samfunns- og næringsliv. KI-sentrene skal samlet dekke de tre sporene: konsekvenser, teknologi og innovasjon. De tre sporene overlapper og må derfor sees i sammenheng, sa hun. 

Bergen Næringsråd er også interessert i at regionen skal få minst ett av sentrene. De var også til stede på seminaret og fikk med seg ideene som ble presentert. 

– Det er mange andre regioner som også er interessert i disse midlene og tildelingene fra Forskningsrådet. Derfor er det viktig at vi markerer oss og at vi får til gode samarbeid i Bergen, sa næringspolitisk rådgiver Astrid Hårstad. 

Utlysingen fra Forskningsrådet er todelt med en obligatorisk skisse i første steg som skal leveres 7. juni 2024. Her kan du lese mer om hvordan Forskningsrådet ser for seg innretningen for sentrene i hvert av de tre hovedsporene - samfunnskonsekvenser, teknologiutvikling og innovativ bruk.

Fikk du ikke med deg seminaret, men har allikevel en senteride, eller ønske om å koble deg sammen med andre? Ta gjerne kontakt med UiB AI og administrativ koordinator Dag Stenvoll.