Hjem
UiB AI
Seminar

Mobiliseringsseminar: KI for tillit og bærekraft

I forbindelse med den kommende utlysningen av KI-milliarden ønsker Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB (FIA) å invitere fagmiljø som forsker på kunstig intelligens til et mobiliseringsseminar. Formålet er å synliggjøre KI-miljøer og senterinitiativer ved UiB, og identifisere muligheter for tverrfaglige samarbeid i det videre arbeidet.

Illustrasjon kunstig intelligens
Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB inviterer til mobiliseringsseminar for å synliggjøre ulike initiativer ved UiB.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Forskningsrådets styre besluttet i møte 7. februar at Regjeringens milliardsatsing «KI for tillit og bærekraft», skal lyses i ut form av 4-6 sentre for kunstig intelligens. Sentrene skal være 5-årige, tematiske og utfordringsdrevne, og fremme tverrfaglige, tverrinstitusjonelle og tverrsektorielle samarbeid. Utlysingen er todelt med en obligatorisk skisse i første steg som skal leveres 7. juni 2024. Her kan du lese mer om hvordan Forskningsrådet ser for seg innretningen for sentrene i hvert av de tre hovedsporene - samfunnskonsekvenser, teknologiutvikling og innovativ bruk.

Hovedinnleggsholder ved arrangementet vil være Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør i Forskningsrådet og det blir en spørsmål og svar-sesjon etter hennes innlegg.

Vi vil også legge bredt til rette for at miljøer som ønsker å koordinere et KI-senter og planlegger søknad til utlysningen, skal få presentere en kort pitch med sin ide til sentersøknad i plenum. Det blir god anledning til å sondere muligheter for samarbeid og synergier med andre KI-miljøer ved UiB og eksterne interessenter og mulige samarbeidspartnere, gjennom avslutningsvis lunsj med mingling. Alle fagmiljøer med KI-profil inviteres til dette arrangementet og vi oppfordrer alle som er interessert til å være med i en sentersøknad til å komme. De som ønsker å presentere sin pitch til et KI-senter på scenen registrerer dette i påmeldingsskjemaet innen 2. april. Frist for påmelding for øvrig publikum er utvidet til 5. april.

Les: Forskningsutvalget på UiB sin sak om satsingen

Som oppvarming til seminaret anbefales Forskningsrådet digitale informasjonsmøte om senterutlysningen 9. april kl. 09.00: KI-senterutlysning: Informasjonsmøte om to-trinns utlysning av fire–seks KI-sentre (forskningsradet.no)

Program:

 

10:00-11:00

Velkommen og informasjon om utlysningen

  • Velkommen v/ Prorektor Pinar Heggernes, UiB
  • Innlegg v/ Anne Kjersti Fahlvik, Områdedirektør for innovasjon i næringsliv og offentlig sektor, Forskningsrådet
  • Spørsmål fra salen
 

11:00-11:20

Pause med kaffe og noe å bite i

 

11:20-12:55

KI-senter og forskningssentersøknader 

Pitcher til søknader om Forskningssentre for Kunstig Intelligens 

 

12:55-13:00

Avrunding, intro til lunsj og mingling

 

13:00-14:00

Lunsj og mingling i loungen utenfor Storsalen, med mulighet for postere/stands