Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Rustam Galimullin er en av flere eksperter på kunstig intelligens ved UiB. Les mer om ham og hans forskning her.
Infomedias framsyn og engasjement for teknisk utdanning førte til en nevneverding økning i 2023-opptaket.
2023 viste seg å bli et produktivt år for Infomedia. Instituttets forskere var blant dem som var i forkant av vitenskapelige fremskritt, de introduserte innovative verktøy og ga betydelige bidrag til informerte diskusjoner om AI.
UiB AI og NORA inviterte fagmiljøer i Bergen til innspillsmøte om regjeringens KI-satsing og digitaliseringsstrategien.
Denne uken møttes gruppen som skal utvikle fremtidens ledere innen kunstig intelligens.
I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. 24. november inviterer UiB og NORA forsknings- og innovasjonsmiljøer i Bergen til diskusjon om hvordan midlene bør anvendes.
For andre gang inviterte Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens». Flere hundre deltakere fikk høre spennende innlegg og diskusjoner om det som skjer på KI-feltet i regionen.
Timmy Gresshoppe hjalp Pinocchio å skille mellom rett og galt. Kan en kunstig «moralsk rådgiver» gjøre samme nytte for maskiner som møter etiske utfordringer?
UiB-professor Jill Walker Rettberg skal sitte i ekspertgruppen som skal gi råd i oppstartsfasen til regjeringens satsing på kunstig intelligens.
Språkmodeller som er skapt for å produsere tekst, kan også komme med svært støtende påstander – om for eksempel kvinner og voldtekt eller mødre som driver hor.
UiB-ledelsen har tildelt 2,6 millioner kroner til faglig omstrukturering for å innlemme kunnskap om digitalisering og kunstig intelligens i ulike studieløp. Tre pilotprosjekter innen fysikk, medisin og kjemi vil motta finansiering med mål om å integrere digital kompetanse i studieprogrammene.
The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.
Nylig ble etableringen av Norwegian Artificial Intelligence Cloud (NAIC) sparket i gang. NAIC skal tilgjengeliggjøre kompetanse og verktøy innen kunstig intelligens for langt flere enn i dag.
Forrige uke lanserte NORA sin nye strategi. – Denne strategien er ambisiøs og visjonær, akkurat det vi trenger på feltet, sier UiBs prorektor.
På 15. november vil Universitetet i Bergen kickstarte programmet LEAD AI som skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens. Arrangementet er lagt opp som et bli-kjent-møte for representanter fra de deltakende enhetene ved UiB og programmets partnere.
Regjeringen lover minst én milliard kroner til forskning og innovasjon på kunstig intelligens og digital sikkerhet de neste fem årene. – Svært gledelig, sier forskningsmiljøene på UiB.
Representanter fra UiB AI markerte seg på flere arrangementer under Arendalsuka 2023.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe inviterte til en rundebordskonferanse 15. juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanning, hvor UiB deltok. I etterkant av rundebordskonferansen har UiB laget et posisjonsnotat som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.

Sider