Hjem
UiB AI

Nyhetsarkiv for UiB AI

Denne uken møttes gruppen som skal utvikle fremtidens ledere innen kunstig intelligens.
I september lanserte regjeringen en satsing på forskning og innovasjon innen kunstig intelligens og digital sikkerhet. 24. november inviterer UiB og NORA forsknings- og innovasjonsmiljøer i Bergen til diskusjon om hvordan midlene bør anvendes.
For andre gang inviterte Universitetet i Bergen til konferansen «Intelligente Bergen – kraftsenter for kunstig intelligens». Flere hundre deltakere fikk høre spennende innlegg og diskusjoner om det som skjer på KI-feltet i regionen.
Timmy Gresshoppe hjalp Pinocchio å skille mellom rett og galt. Kan en kunstig «moralsk rådgiver» gjøre samme nytte for maskiner som møter etiske utfordringer?
UiB-professor Jill Walker Rettberg skal sitte i ekspertgruppen som skal gi råd i oppstartsfasen til regjeringens satsing på kunstig intelligens.
Språkmodeller som er skapt for å produsere tekst, kan også komme med svært støtende påstander – om for eksempel kvinner og voldtekt eller mødre som driver hor.
UiB-ledelsen har tildelt 2,6 millioner kroner til faglig omstrukturering for å innlemme kunnskap om digitalisering og kunstig intelligens i ulike studieløp. Tre pilotprosjekter innen fysikk, medisin og kjemi vil motta finansiering med mål om å integrere digital kompetanse i studieprogrammene.
The Junior Scholars Network on AI, Media and Democracy tar sikte på å koble sammen og støtte yngre forskere som forsker på utvikling og bruk av AI i media og brukens mulige påvirkningen på demokrati.
Nylig ble etableringen av Norwegian Artificial Intelligence Cloud (NAIC) sparket i gang. NAIC skal tilgjengeliggjøre kompetanse og verktøy innen kunstig intelligens for langt flere enn i dag.
Forrige uke lanserte NORA sin nye strategi. – Denne strategien er ambisiøs og visjonær, akkurat det vi trenger på feltet, sier UiBs prorektor.
Regjeringen lover minst én milliard kroner til forskning og innovasjon på kunstig intelligens og digital sikkerhet de neste fem årene. – Svært gledelig, sier forskningsmiljøene på UiB.
Representanter fra UiB AI markerte seg på flere arrangementer under Arendalsuka 2023.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe inviterte til en rundebordskonferanse 15. juni 2023 om kunstig intelligens i forskning og utdanning, hvor UiB deltok. I etterkant av rundebordskonferansen har UiB laget et posisjonsnotat som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.
De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.
I år mottok Senter for digitalt liv Norge (DLN) 35 søknader fra hele landet til det populære tremåneders industripraksisprogrammet for Ph.d.-studenter innenfor bioteknologi. Fra UiB ble de to Phd-studentene Parveen Gartan og Belén Garcia Pascual valgt ut til årets praksisprogram:.
CEDAS, the Center for Data Science at the University of Bergen, and NORBIS, the Norwegian Research School in Bioinformatics, Biostatistics, and Systems Biology, invite both starting and experienced data scientists to an exciting joint summer school on data science and its biomedical applications from 7-11 August 2023.
Alle ansatte har mulighet til å ta de populære DIGI-emnene. Slik kan du sikre seg digital kompetanse og kunnskap.
Alle studenter og ansatte ved UiB har tilbud om å ta enkeltemner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse (DIGI). UiB startet satsningen høsten 2022, og nytt av året er emnene om språkteknologi og medisinsk data science.

Sider