Hjem
Aktuelt
Aarebrotforelesningen

Skal holde Aarebrotforelesningen 2020

1000 år med rettshistorie på 200 minutter – og hvorfor er demokratiet under press i dag? Jørn Øyrehagen Sunde holder Aarebrotforelesningen i januar.

Jørn Øyrehagen Sunde
Jørn Øyrehagen Sunde skal holde Aarebrotforelesningen i Universitetsaulaen 19. januar.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen / UiB

Hovedinnhold

Aarebrotforelesningen 2020 finner sted i Universitetsaulaen søndag 19. januar fra klokken 19 til 22. (Dørene åpner klokken 18) Datoen 19. januar er valgt, fordi det var Frank Aarebrots fødselsdag.

Forelesningen vil også streames på både UiBs nettsider og på NRK.no.

Jørn Øyrehagen Sunde er professor ved Det juridiske fakultet, og skal snakke om rettshistorien tilbake fra 1100-tallet, og hvordan ny kommunikasjonsteknologi har påvirket statsdannelsen frem til i dag.

- Med Berlinmurens fall i 1989 følte mange at man hadde kommet til et historisk sluttpunkt. Alle kampsakene fra Opplysningstiden var vunnet. Rettsstat og demokrati hadde blitt globale verdier, og det var bare et tidsspørsmål før de var realisert over alt. Men selv i Europa er rettsstat og demokrati i dag under press. Hvordan kunne det skje? Svaret er ny kommunikasjonsteknologi, sier Sunde.

Han forteller videre at ny kommunikasjonsteknologi historisk har spilt en viktig rolle når stater endrer form, og viser til at man med introduksjonen av skrift fikk etablert det middelalderske riket, og at trykt skrift la grunnlaget for det som ble nasjonalstaten.

Andre Aarebrotforelesning

Under Aarebrotforelesningen skal han ta oss med 1000 år tilbake i tid og ser på ulike sammenfall mellom statsdannelse og endringer i kommunikasjonsteknologi gjennom historien.

Den første Aarebrotforelesningen ble holdt i september 2018, nesten på dagen ett år etter at den folkekjære statsviteren gikk bort. Den ble holdt av professor Bernt Hagtvet, som for mange er kjent for sin kompetanse på ekstreme politiske bevegelser, demokrati og menneskerettigheter. En fullsatt universitetsaula og 381.000 tv-seere fikk med seg hele eller deler av den 200 minutter lange forelesningen om fascisme.

Her kan du se Aarebrotforelesningen 2018.

I 2020 feirer Bergen 950 år, og Sunde kommer til å bruke grunnleggingen og styringen av Bergen som konkret eksempel i forelesningen.

Aarebrotforelesningen er gratis og åpen for alle - første mann til mølla.

- En av  våre sterkeste formidlere

Prorektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, er fornøyd med at det er Jørn Øyrehagen Sunde som skal holde den neste Aarebrotforelesningen, og ser frem til en kunnskapsrik kveld.

- Aarebrotforelesningen er et minnesmerke etter professor Frank Aarebrot og samtidig en viktig markering av den gode forelesningen. Jeg er svært glad for at professor Jørn Øyrehagen Sunde har takket ja til å holde neste forelesning. Jørn Øyrehagen Sunde er en av våre sterkeste formidlere. Dette blir 200 minutters engasjerende kunnskap, sier Hagen.

Hensikten med Aarebrotforelesningen er å hedre den muntlige formidlingstradisjonen som Frank Aarebrot var en sterk representant for. Jørn Øyrehagen Sunde er stolt over at det er han som ble valgt til å holde den neste forelesningen.

- Frank Aarebrot var en mester i å fremstille de lange linjene i historien. Slik skapte han strukturer som tilhørerne kunne plassere kunnskapen de allerede hadde inn i, og selv resonnere rundt de store spørsmålene. Dermed ble formidlingen hans engasjerende og inkluderende. I min Aarebrotforelesning ønsker jeg nettopp å dra lange historiske linjer for å skape refleksjon rundt vår egen samtid, og engasjement for kunnskap og resonnement, sier Sunde.

Som tidligere, blir Aarebrotforelesningen 2020 en uformell maratonforelesning i velkjent Aarebrot-stil, der tilhørere og seere via direkte-stream aktivt kan delta med spørsmål.