Hjem
Aktuelt
Bærekraftsmålene

- Universitetene kan utgjøre en forskjell for 2030-agendaen

Foreslår at UNESCO og Norge samarbeider om å etablere en global arbeidsgruppe med forskere og akademikere som skal jobbe med FNs bærekraftmål.

SDG UiB
Universitetene kan bidra i arbeidet med bærekraftsmålene.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Under en arbeidslunsj i Paris med universitetstopper fra hele verden, lanserte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø onsdag initiativet som kommer fra UiB. Det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal lage retningslinjer for universitetenes jobb med bærekraftsmålene i forskning og høyere utdanning.

- Universiteter og høyskoler må spille en enda viktigere rolle hvis vi skal greie å nå verdens bærekraftsmål. Det gjelder både gjennom å gi studentene kunnskap gjennom studiene sine om de utfordringene vi står overfor og ved at forskningen kan bidra med nye løsninger, teknologi og forståelse av sosiale endringer. Jeg håper initiativet til UiB og de andre norske universitetene kan bidra til å løfte arbeidet for å oppnå bærekraftmålene globalt, sier forskings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

De største universitetene i Norge etablerte en nasjonal komite for 2030-agendaen i den norske universitetssektoren i 2018, etter initiativ fra Universitetet i Bergen. Den er denne komiteen som nå står bak initiativet mot UNESCO.

- Det globale samarbeidet er grunnleggende for arbeidet med bærekraftmålene, sier vise-rektor for Globale Relasjoner Annelin Eriksen ved UiB.

For å nå bærekraftsmålene i 2030-agendaen kreves store samfunnsendringer. Universitetene har en dobbeltrolle i å bidra til å få til de nødvendige endringene, mener Eriksen.

- Utdanningen må gi de unge nødvendig kunnskap for å møte de utfordringene vi står overfor for å kunne skape bærekraftige samfunn. I tillegg kan forskningen bidra til nye løsninger, ny teknologi, samt ny forståelse av hvordan man får til store samfunnsendringer, sier hun.

Må se mot andre sektorer

Under lanseringen av UNESCO-arbeidsgruppen i Paris, understrekte UiB-rektor Dag Rune Olsen at universitetene må samarbeide ikke bare seg imellom, men bygge partnerskap mot andre sektorer både privat og offentlig.

Medlemmene i en slik arbeidsgruppe skal utnevnes av UNESCO gjennom en nominasjonsprosess, og skal bestå av ledende forskere og vitenskapsfolk som jobber med fagfelt knyttet til bærekraftig utvikling.

Norge, i dialog med UNESCO, vil etablere et sekretariat for denne arbeidsgruppen, og universitetssamarbeidet om bærekraft i Norge vil være vesentlig for dette arbeidet. Arbeidsgruppen skal presentere en sluttrapport på UNESCOS generalkonferanse i 2021.