Hjem
Aktuelt
Utlysning av midler:

Nye prosjektmidler til humanistisk forskning

UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler. En del av midlene er øremerket humanistisk grunnforskning. I tillegg lyses det ut såkornsmidler til tverrfakultære samarbeidsprosjekter. Søknadsfrist er 1. februar 2020.

Magareth Hagen og HF bygget
LYSER UT NYE MIDLER: UiB viderefører ambisjonen om å styrke og internasjonalisere humanistisk forskning og lyser ut inntil seks nye prosjektmidler.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Humanistisk kompetanse blir stadig viktigere for å kunne forstå samfunnet vi lever i. Med forankring i Humaniorastrategien lyser vi ut nye prosjektmidler for å løfte frem den  humanistiske forskningen ved UiB, og for å ivareta humnioraperspektivet i større tverrfaglige prosjekter, sier prorektor Margareth Hagen.

Nysgjerrighetsdreven grunnforskning

I 2019 startet UiB planlegging av et senter for humanistisk forskning, der fremragende, nysgjerrighetsdreven grunnforskning og akademisk frihet skal være grunnpilarene. To grunnforskningsprosjekter fikk tildelt midler innenfor denne rammen i fjor. Henning Laugerud var en av dem.

– Prosjektmidlene har gitt meg en glimrende mulighet til å utvikle prosjekter og til å fordype meg i egen forskning, sier Laugerud.

Ved hjelp av midlene har han fått realisert forskningsprosjektet The Living Image. I prosjektet belyser han understuderte aspekter av middelalderens visuelle kultur, med særlig fokus på bruk av bilder ogmaterielle objekter. Målet er å gi nye banebrytende teoretiske refleksjoner og metoder rundt studiet av materialitet og "levende bilder" i dag, det vil si å bruke middelalderen som et teoretisk "laboratorium".

– Stipendiet har gitt meg mulighet for å videreutvikle forskningsprosjektet, særlig i forhold til å etablere og styrke et internasjonalt forskningsnettverk. Midlene har gjort det mulig å arbeide konkret og faglig i dybden med prosjektet, parallelt med søknadsskriving, sier Laugerud.

Nå øker UiB satsingen, og lyser ut midler til tre grunnforskningsprosjekt til ansatte i fast vitenskapelig stilling.

Les mer om hvordan du søker prosjektmidler her.

Såkornsmidler til tverrfakultær forskning

UiBs Humaniorastrategi har som ett av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets og EUs programmer. Universitetet lyser nå ut såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid for inntil tre prosjekter som har et sentralt humanistisk perspektiv. Såkornsmidlene skal brukes til å forberede en prosjektsøknad rettet mot Forskningsrådets og/eller EUs programmer.

Liv Eide leder et av prosjektene som fikk tilslag på såkornmidler ved forrige utlysning. Forskningsprosjektet Intercultural Competence er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det psykologiske fakultet. Prosjektet adresserer behovet for nye måter å forholde seg til kunnskap om kulturer og interkulturell kompetanse i utdanningsinstitusjoner.

– Såkornsmidlene har gitt oss mulighet til å sette i gang en pilot med lærere i videregående skole, dra på konferanser og til å samle interne og eksterne prosjektdeltakere for å arbeide med å utvikle søknaden til NFR-FINNUT, sier Eide.

Les mer om hvordan du søker om Såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid her.