Hjem
Aktuelt
Store norske leksikon

Rekordår for UiB i Store norske leksikon

UiB sine artikler i Store norske leksikon ble lest 5,5 millioner ganger i 2019. Oppgangen fra 2018 er på hele 18 prosent.

Store norske leksikon
Ansatte ved Universitetet i Bergen driver utstrakt forskningsformidling i Store norske leksikon. UiBs artikler ble lest 5,5 millioner ganger i 2019.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Store norske leksikon (SNL) kan se tilbake på nok et rekordår. Ifølge årsrapporten til SNL ble det lest 93,4 millioner artikler i 2019, mot 80 millioner året før. Universitetet i Bergen er blant dem som driver utstrakt forskningsformidling gjennom leksikonet.

– Gode lesertall er alltid hyggelige, og motiverer meg til å oppdatere flere artikler. Folk er generelt interessert i helserelaterte spørsmål, hvor blant annet syn og øyehelse opptar mange. I dag kan jo det meste finnes på nettet, men jeg tror at SNLs nøkterne, faktabaserte informasjon uten kommersielle bindinger alltid vil ha en viktig plass, sier Gunnar Høvding

Han er overlege og spesialist i øyesykdommer ved Haukeland universitetssykehus, professor emeritus i medisin ved UiB og fagansvarlig for øyet og øyesykdommer i SNL. Artiklene Høvding har ansvar for ble lest 187 000 ganger i 2019.

Høy tillit blant folket

SNL leses av folk i alle aldre, og helsestoffet som publiseres under den anerkjente merkevaren Store medisinske leksikon er aller mest populært. Skoleelever og studenter utgjør den største brukergruppen, og 95 prosent av unge mellom 15 og 18 år kjenner til nettsiden snl.no.

Tilliten til SNL er også høy. I årsrapporten kan man lese at i en spørreundersøkelse svarte 84 prosent at de stoler på leksikonet i stor eller svært stor grad. Den høye tilliten kan SNL blant annet takke fagfolk som Høvding for.

– Jeg har vært foreleser for legestudenter i mer enn 40 år, og har naturlig nok alltid likt å undervise. Som mangeårig redaktør og medforfatter av en lærebok om øyesykdommer mener jeg å ha en brukbar generell oversikt over øyefaget. Arbeidet som fagansvarlig gir meg en nyttig stimulus til å fortsatt holde meg oppdatert i denne viktige delen av medisinen, sier han.

Anbefaler UiB-ansatte å bli fagansvarlige

Ifølge SNL stod flere kategorier imidlertid uten fagansvarlig ved årsskiftet. Redaksjonen jakter derfor etter fagfolk som kan formidle kunnskap innen alt fra vitenskapsteori, internasjonal politikk, makroøkonomi og marxistisk filosofi til infeksjonsmedisin, bjørnefamilien, edderkopper og angst- og tvangslidelser.

– Som fagansvarlig får man god støtte sentralt fra SNL, og jeg vil absolutt anbefale andre UiB-ansatte å engasjere seg som fagansvarlig, sier Høvding.

64 fagansvarlige og fagmedarbeidere i leksikonet er tilknyttet Universitetet i Bergen. Disse fagansvarlige har ansvar for 154 fagområder og 8 781 artikler.

Fagansvarlige fra UiB med flest lesere er: Erik Bjerck Hagen (ansvar for 603 artikler som er lest 1 082 400 ganger det siste året), Knut A. Jacobsen (163 artikler, lest 545 990 ganger) og Haakon Fossen (1534 artikler, lest 478 776 ganger).

UiB-rektor Dag Rune Olsen er fornøyd med de gode tallene for leksikonformidling i 2019. 

- Jeg vil rette en stor takk til alle ved UiB som har rollen som fagansvarlige eller som bidrar til artikkelskriving i Store norske leksikon. Dette er et enormt viktig verktøy for samfunnet vårt og det er helt avhengig av dere for å holde sin høye kvalitet. Målet vårt skal være å fortsette med den positive trenden og øke den ytterligere fremover, sier Olsen på Rektoratets blogg.

Topp 15

I tillegg til de fagansvarlige, er 117 artikkelforfattere i leksikonet tilknyttet UiB. Disse har skrevet til sammen 3 991 artikler. Her er de 15 mest leste artiklene fra UiB i Store norske leksikon i 2019:

 • hinduisme er lest 174 438 ganger, fagansvarlig er Knut A. Jacobsen
 • Norges litteraturhistorie er lest 76 179 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • realisme litteratur er lest 71 182 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • Henrik Ibsen er lest 70 342 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • Tsjernobyl-ulykken er lest 56 515 ganger, fagansvarlig er Gisle Andersen
 • Aristoteles er lest 54 709 ganger, fagansvarlig er Hallvard Fossheim
 • Sokrates er lest 50 904 ganger, fagansvarlig er Hallvard Fossheim
 • Et dukkehjem er lest 49 834 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • Platon er lest 46 893 ganger, fagansvarlig er Hallvard Fossheim
 • brokk er lest 46 606 ganger, fagansvarlig er Kjetil Søreide
 • Henrik Wergeland er lest 45 102 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • Knut Hamsun er lest 44 128 ganger, fagansvarlig er Erik Bjerck Hagen
 • Den greske antikken er lest 40 248 ganger, fagansvarlig er Ingvar Brandvik Mæhle
 • skjoldbruskkjertelen er lest 39 948 ganger, fagansvarlig er Eystein Husebye
 • Immanuel Kant er lest 39 400 ganger, fagansvarlig er Anita Leirfall