Hjem
Aktuelt
Digital undervisning

UiBs digitale dugnad er i gang

For undervisere og studenter ved Universitetet i Bergen er auditorium byttet ut med pc og hjemmekontor. Den digitale hverdagen er godt i gang ved UiB.

Den nye hverdagen for forelesere og studenter er digital
Øverst f.v. førsteamanuensis Ahmad Hemmati, student Mats Riveland. Nederst f.v. Marie Heggebakk og samboer Sondre Nilsen, førsteamanuensis Jan-Ove Færstad.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Fra sitt hjem i Fyllingsdalen sitter førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Jan-Ove Færstad foran datamaskinen. Der forbereder han tekst, figurer og videoer til de 350 studentene som følger emnet Kontraktsrett I.

Etter at norske universiteter og høgskoler ble stengt ned fredag 13. mars, har hverdagen for studenter og undervisere blitt brått endret. For Færstad har omleggingen til digital undervisning gått bra, men det har vært travle dager og mye som skal på plass før man er ordentlig i gang.

- Alle som underviser på emnet, har et stort engasjement for å få dette til. Vi har tatt i bruk MittUiB i større grad enn tidligere, og bruker modulene som er der aktivt. Nå lager vi sider med tekst, figurer og videoer som erstatning for de avlyste forelesningene. Vi har tatt i bruk Kaltura som et verktøy for å spille inn videoer til studentene, og neste uke tar vi i bruk Zoom for å arrangere digitale seminarsamlinger, sier han.

Erfaren digital underviser

For førsteamanuensis Ahmad Hemmati ved Institutt for informatikk på MatNat er også den digitale undervisningshverdagen i gang. Da han kom fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) til UiB i 2017 var han godt kjent med digital undervisning, og etter hvert som koronaviruset nærmet seg Norge, begynte han å tenke på hvilke konsekvenser det ville få for forelesningene.  

- Allerede da begynte jeg å planlegge kursinnholdet med tanke på å bruke UiBs digitale undervisningsressurser til kurset mitt, INF273, og derfor har jeg allerede lagd ferdig mye av innholdet. Mye av kurset dreier seg også om diskusjoner fremfor forelesninger, og jeg vil derfor sammen med undervisningsassistenten arrangere minst to 1-timers Skype-møter for hver enkelt student før avsluttende eksamen, og gi dem en-til-en veiledning, sier Hemmati.

Med sin tidligere erfaring med nettbasert undervisning på MIT, følte Hemmati at han var godt forberedt på overgangen.

- Og jeg mener at jeg skal klare å gjennomføre undervisningen på kurset på en ordentlig måte ved å bruke de digitale UiB-ressursene. Å utnytte disse ressursene, og å ha Skype-møter gjør det mulig for meg å kommunisere effektivt med studentene mine, følge med på resultatene deres og gi dem god evaluering mot slutten av semesteret, sier han.

UiB bruker flere verktøy

Universitetet i Bergen har på under en uke fått på plass to nye verktøy for digital undervisning. Kaltura – som gir mulighet for skjerm- og videoopptak, og Zoom for sanntids undervisning, seminargrupper etc. Begge er integrert i læringsplattformen Mitt UiB. UiB læringslab utarbeider brukerveiledninger parallellt og kjører daglige webinarer med opplæring for undervisere. (Mer info på MittUiB og UiB læringslab). Mathilde Holm som er programdirektør for digitalisering ved UiB læringslab forteller at det jobbes iherdig med de nye systemene.

- Systemene har bare hatt noen dager på seg, så det er selvsagt at det er forbedringer som må gjøres nå fremover og det er for tidlig å si veldig mye om erfaringene, men vi har høyt trykk på bruk og prøver å dele eksempler på god praksis fortløpende. Vi har fått god respons på webinarene våre og opplever at de vitenskapelig ansatte og studentene våre er aktive, fremoverlente og løsningsorienterte. Og tålmodige!, legger hun til.

Studentene er fornøyde med løsningen

Sondre Nilsen og Mats Riveland er begge informatikkstudenter på emnet Ahmad Hemmati underviser i, og for dem er det ikke noe problem å benytte seg av de digitale verktøyene UiB bruker.

- Overgangen til digitalisering har godt ganske greit, ting tatt i betraktning. Forelesninger via Skype er mindre givende enn å samle alle i et auditorium, men det får jobben gjort. I tillegg opplever jeg at flere forelesere har vært flinke på å svare på spørsmål, og prøve å sette av mer tid til enkeltstudenter, og MittUiB er helt essensielt for fildeling, utlevering og innlevering av oppgaver og for å stille spørsmål via mail, sier Mats Riveland.

Selv om den nye hverdagen etter hvert er etablert, innrømmer de at det var noe utfordrende da det brått ble besluttet at Universitetet i Bergen skulle stenge ned sine bygninger.

- Gruppetimene har blitt lagt opp veldig forskjellig fra fag til fag så det er litt småkaotisk for øyeblikket, men det er fullt forståelig. Jeg synes UiB har håndtert overgangen bra selv om det var litt sprikende meldinger i starten, men det gjelder nok ikke bare UiB. Jeg tror veldig få institusjoner var godt forberedt på en slik situasjon, sier Sondre Nilsen.

Takker studenter og ansatte

Umiddelbart etter at det ble klart at universitetet valgte å stenge ned campus, startet man et intenst omleggingsarbeid for å få på plass fullverdige digitale løsninger, med én målsetning – dette skal vi få til.

UiB læringslab har gitt opplæring til fem ressurspersoner som kan bistå undervisere på eget fakultet i omlegging av undervisning og vurdering. IT-avdelingen har jobbet med å få innlemmet nye arbeidsverktøy og ikke minst økt kapasiteten til å håndtere at mange bruker systemene samtidig. Og Studieavdelingen har fått på plass en rekke ordninger som gjør omleggingene lovlig gjennom en ny midlertidig forskrift. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, er imponert over måten organisasjonen har håndtert omleggingen og at man allerede etter kort tid var i gang med digitale løsninger.

- Mitt inntrykk er flertallet av undervisere er i gang med digital undervisning og at vi som organisasjon har fått til en imponerende rask omstilling. I tillegg til undervisning for planlagte emner, har fakultetene også satt i gang arbeid med å tilrettelegge for studenter som kom hjem fra utenlandsopphold og også skal følge undervisning, enten på vertsinstitusjon i utlandet eller ved UiB.

- Hva ønsker du å si til studenter og ansatte som brått har fått en ny hverdag?

- Først vil jeg si tusen takk for omstillingsviljen og tålmodigheten dere viser. I tillegg vil jeg oppfordre studentene til selv å etablere samarbeidsgrupper og sosiale grupper, utover det som organiseres gjennom undervisningen, slik at dere også har et sosialt fellesskap i denne perioden når vi ikke lenger har naturlige møtepunkter på campus, sier Samdal, og legger til at det er viktig at både ansatte og studenter finner tid til fritidsaktiviteter for å ha en god balanse mellom arbeid / studier og fritid etter hvert som det digitale blir normalen.

Godt tatt imot hos studentene

Jusstudentene som tar emnet Kontraktsrett I har ifølge underviser Jan-Over Færstad tatt godt i mot den digitale dialogen med universitetet. For han er det viktig å holde studentene informert om hva som skjer med undervisningen, og hvordan undervisningsopplegget blir fremover.

- Det er viktig å huske på at den situasjonen vi står oppe i er krevende for studentene våre også, og all den forutsigbarheten vi kan bidra til når det gjelder undervisningssituasjonen er noe de ser på som svært positivt.

Færstad er åpen om at det har vært krevende å sette seg inn i de nye digitale verktøyene, og å finne ut av hvordan man best kan legge til rette for studentenes læring.

- Når mange skal ta i bruk flere nye digitale verktøy samtidig, så oppstår det en del innkjøringsproblemer. Min erfaring er likevel at dersom man samarbeider, og deler erfaringer med hverandre fortløpende, så klarer man å løse de aller fleste utfordringer som oppstår underveis, sier Færstad.