Hjem
Aktuelt
Styremøte

Ekstraordinært styremøte mandag 23. mars

Mandag 23. mars var det ekstraordinært styremøte ved Universitetet i Bergen i forbindelse med koronasituasjonen.

Ekstraordinært møte i Universitetsstyret 23. mars 2020

Her kan du se opptak av møtet.

Hovedinnhold

Universitetet har stengt campus for ansatte og studenter. All undervisning foregår på digitale plattformer, og styremøtet gikk også digitalt. Styremedlemmene satt foran hver sin pc, og møtet kan du se i opptak ovenfor.

Her kan du lese sakslisten for mandagens styremøte.

På styremøtet ble det gitt en orientering om beredskapsarbeidet, hvilke tiltak som er iverksatt, og ikke minst om hvordan UiB har jobbet med omleggingen av undervisning og eksamen til digitale plattformer.

Midlertidig forskrift

UiB har iverksatt en rekke tiltak for å sikre at undervisning og vurdering kan fortsette, slik at studentene ikke blir forsinket i utdanningen sin, til tross for koronaviruset.

Den gjeldende grads- og studieforskriften gir hjemmel for noen av de nødvendige tiltakene, men den er skrevet med tanke på en normalsituasjon. Som følge av dette har det vært nødvendig å gjøre ekstraordinære tiltak, og det krever tilstrekkelig rettslig hjemmel. Rektor har derfor på fullmakt fastsatt en midlertidig forskrift som gir rom for å gjøre lokale tilpasninger. Flere institusjoner, blant annet Universitetet i Oslo, har også gjort dette. Styret ble orientert mer om dette under styremøtet.

Det ble også gitt en muntlig orientering om status i jobben med å rekruttere ny universitetsdirektør.