Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB leder europeisk kampanje for banebrytende forskning

Universitetet i Bergen har tatt initiativ til en europeisk kampanje for å påvirke EUs neste budsjett, gjennom underskriftskampanje og et åpent brev til Europas ledere.

Brussel
Kampanjen Friends of the ERC oppfordrer europeiske ledere til å prioritere midler til Det europeiske forskningsråd (ERC) i EUs neste langtidsbudsjett.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kampanjen Friends of the ERC har fått stor tilslutning på kort tid og har som mål å påvirke Europas ledere til å sikre finansieringen av uavhengig, banebrytende forskning gjennom Det europeiske forskningsrådet (ERC).

– I lys av den pågående europeiske debatten om EUs neste langtidsbudsjett, er det en klar grunn til å frykte et kutt i budsjettet for forskning, som norske forskere er aktive deltakere i. Dette vil også påvirke ERC, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen.

Åpent brev og underskriftskampanje

Kampanjen UiB nå tar initiativ til, består av:

1. Et åpent brev til europeiske ledere. Blant de 19 som har signert brevet er professorer, nobelprisvinnere og universitetsledere fra åtte land. Brevet kan leses i sin helhet her

2. En underskriftskampanje til støtte for brevet. Du kan skrive under på kampanjen her

Brevet og underskriftene vil bli overlevert EUs presidenter senere i vår/sommer.

– En europeisk suksesshistorie

Det europeiske forskningsrådet og finansieringen av fremragende vitenskapelige miljøer er en viktig årsak til Europas økende styrke innen forskning. ERC-stipender er blant de mest prestisjefylte forskningsstipendene i verden.

Forskning som er finansiert av ERC er basert på ideer fra forskerne selv, og har ledet til vitenskapelige gjennombrudd og innovasjoner på mange områder.

– ERC er en europeisk suksesshistorie som må fortsette. Politisk uavhengig, fremragende forskning er fundamentalt for å generere banebrytende forskning som har betydning for hele verden. COVID-19-pandemien har minnet oss på hvor viktig uavhengig forskning er for verdens helse og velferd i fremtiden, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Overveldende støtte

Ideen til kampanjen kom fra seniorrådgiver Are Straume i Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB. Han har erfaring fra EUs forskningspolitikk gjennom flere år som forskningsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.

– Dette er et godt initiativ, som hele ledelsen ved Universitetet i Bergen stiller seg bak. Forskningsmidlene fra ERC er viktige for hele sektoren og samfunnet for øvrig. Vi er derfor glade for å se at det er bred oppslutning rundt oppropet, sier prorektor ved UiB, Margareth Hagen.

Hun viser til at underskriftskampanjen, gjennom mer enn 2000 underskrifter på få dager, allerede har samlet betydelig støtte fra forskere og ledere i hele Europa.

Oppfordrer til å signere

Som medlem av ERC Scientific Council, fremhever også professor Eystein Jansen ved UiB og Bjerknessenteret viktigheten av at forskningsmiljøene i Europa står samlet om støtten til kampanjen.

– Jeg vil oppfordre alle lesere til å signere, og at man samtidig oppfordrer sine kolleger til å gjøre det samme, sier han.

Blant de mange støttespillerne til initiativet er tidligere president for ERC, Helga Nowotny.

– Grensesprengende forskning finansiert av ERC er livslinjen for vår fremtid. Vitenskapen vil finne løsninger, men beredskapen må komme fra samfunnet. Måtte lærdommen som trekkes fra COVID19-krisen og den nylige uroen rundt ERC, styrke ERC-ånden og resultere i at ERC får nødvendige midler til å utføre sitt oppdrag, skriver hun i oppropet.

Omtale av kampanjen i internasjonale medier:

European scientists call for ERC funding to be ringfenced University World News - 16. april. 

Wissenschafter sorgen sich um Finanzierung des Europäischen Forschungsrats Der Standard - 18. april.

We should tackle COVID-19 head on, but now is not the time to cut basic research Science Business - 20.april.

Kürtz Europa das Budget für die Grundlagenforschung? Die Zeit - nyhetsbrev - 20. april.