Hjem
Aktuelt
Koronaviruset

19,5 millioner til koronaforskning ved UiB

Fire fagmiljøer ved UiB får hasteutlyste midler til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Rebecca Cox
Rebecca Cox er leder av influensasenteret. Hun er blant forskerne som nå har fått tildelt midler fra hasteutlysningen til Forskningsrådet, Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen.
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen, UiB

Hovedinnhold

I mars gikk Forskningsrådet ut med en hasteutlysning på kompetanse- og samarbeidsprosjekt for bekjempelse av koronaviruset (COVID-19). Trond Mohn stiftelse og Kreftforeningen bidrar med henholdsvis 30 og åtte millioner kroner av den totale potten på 130 millioner kroner.

7. mai ble det klart at fire prosjekter ved UiB totalt har fått 19,5 millioner kroner fra utlysingen. Prosjektledere er professor Rebecca Cox, førsteamanuensis Bjørn Sætrevik, professor Harleen Grewal og professor Halvor Sommerfelt.

Forstå immunologisk respons

- Vår studie har som formål å forstå immunsvar etter COVID-19-infeksjon i den generelle befolkingen og hos helsearbeidere, sier professor Rebecca Cox, ved Det medisinske fakultet. 

Prosjektet med tittelen "COVID-19 infection in healthcare workers and the general population" har fått tildelt fem millioner kroner fra Trond Mohn stiftelse.

Sammen med kollegene håper Cox at forskningen vil føre til at man forstår immunologisk respons hos smittede pasienter og kan karakterisere virusoverføringsmønstre og risikofaktorer for infeksjon hos helsepersonell.

I prosjektet har UiB et omfattende samarbeid mellom Haukeland universitetssjukehus, Haraldsplass diakonale sykehus, Bergen Legevakt, Stavanger Universitetssjukehus, og med samarbeidspartnere i Sverige, USA og Storbritannia. Omtrent 1000 helsepersonell er inkludert, og mer enn 200 pasienter og familiemedlemmer.

Vurdering av risiko

Bjørn Sætrevik ved Det psykologiske fakultet leder prosjektet "Perceived Risk and Precautions during a Pandemic Outbreak", som blir tildelt 4,6 millioner kroner fra Trond Mohn stiftelse.

Kjernen i prosjektet er å lære mer om hvordan folk ser på risiko knyttet til koronapandemien, og hvordan dette påvirker hvordan de tenker rundt pandemien og håndterer den i hverdagen. Målet er å bidra til bedre håndtering av koronautbruddet og fremtidige pandemier.

- Vi skal gjøre til sammen fem datainnsamlinger fra et representativt utvalg av nordmenn, i samarbeid med Medborgerpanelet. Slik kan vi følge hvordan risikoopplevelse, holdninger og atferd knyttet til koronaviruset utvikler seg over tid. Vi vil også utvikle en smarttelefonapplikasjon som vil spørre forsøkspersoner dag-til-dag om hvordan de opplever ulike plager og atferd under pandemien, sier Sætrevik.

Forskergruppen gjorde en datainnsamling i mars som nå skal analyseres og følges opp. Prosjektet skal gå over to år, men Sætrevik håper det kan forlenges med ett ytterligere år for å få skrevet ut artikler fra forskningen, dele datasettene og formidle tilbake til blant annet helsemyndigheter.

I tillegg til Sætrevik er kjernen i prosjektgruppen Sigurd Hystad fra Forskningsgruppen for operativ psykologi, Jarle Eid fra Senter for Krisepsykologi, Kristina Kompus ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Benedicte Carlsen ved HEMIL-senteret og Kristine Bærøe ved Global helse og samfunnsmedisin.

Lungebetennelse

Professor Harleen Grewal ved Det medisinske fakultet blir tildelt nær 4,9 millioner kroner fra Trond Mohn stiftelse for prosjektet "Cohort study of COVID-19 Nested within an RCT of Patients with Community Acquired Pneumonia: Disease severity, Management, and Outcomes".

Forskergruppen vil bidra til å avgrense COVID-19 samt optimalisere pasientbehandling og beredskap overfor nåværende og lignende utbrudd, ved å bidra til å 1) forstå sykdommens alvorlighetsgrad, 2) optimalisere prøvetakingsstrategier; 3) optimalisere pasientbehandling; og 4) bygge kompetanse for smitteforebygging av helsepersonell. 

Studiene ledes i fellesskap av Harleen Grewal (UiB / HUS), Elling Ulvestad (HUS / UiB) og Rune Bjørneklett (HUS / UiB), og har flere norske og internasjonale samarbeidspartnere, bl.a. i Kina, Danmark, Storbritannia og Nederland. 

Tuberkulosemedisin

Halvor Sommerfelt ved Det medisinske fakultet får fem millioner fra Forskningsrådet til prosjektet "SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in women and their young infants in Kampala, Uganda".

- Dersom studien får klarering av ugandiske myndigheter, skal vi undersøke om tuberkulosevaksinen (BCG) kan beskytte barn av HIV-1-positive mødre mot koronasykdom, sier Sommerfelt.  

Prosjektet vil også undersøke om ugandiske tiltak mot koronasykdom gir uheldige konsekvenser for helsetilbud til mødre og barn.