Hjem
Aktuelt
Internasjonalisering

Millioner til globalt samarbeid

UiB er tildelt 4,9 millioner kroner gjennom det globale mobilitetsprogrammet Erasmus+.

Universitetsmuseet
UiB har fått en rekordhøy tildeling gjennom Erasmus+, til prosjekter i Australia, Cuba, Egypt, India, Jordan, Palestina, Russland, Tunisia, Ukraina og USA.
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme, UiB

Hovedinnhold

- Den rekordhøye tildelingen vi nå har fått gjennom Erasmus+ er svært gledelig. Utveksling av ideer og kunnskap på tvers av landegrenser er et viktig fokusområde ved Universitetet i Bergen, og midlene vil bidra til å ytterligere styrke samarbeidet UiB har med internasjonale utdanningsinstitusjoner, sier viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal.

Rekordtildeling

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) offentliggjorde 26. mai resultatene fra søknadene til EU-programmet «Erasmus+ Global mobilitet» for perioden 2020-2023.

UiB har fått tildelt støtte til 10 landprosjekt og 104 mobilitetsprosjekt. Samlet utgjør støtten i overkant av 450.000 euro, tilnærmet 4,9 millioner kroner i dagens kurs. Det er den største bevilgningen UiB har fått til nå i dette programmet, og også mest av alle norske universiteter og høyskoler.

Internasjonal mobilitet

Gjennom programmet får norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å sende og motta studenter og ansatte på utveksling utenfor EU. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, mens ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

UiB har gjennom årets tildeling i Erasmus+ fått støtte til prosjekt i Australia, Cuba, Egypt, India, Jordan, Palestina, Russland, Tunisia, Ukraina og USA.

- Ved UiB er vi svært glade og stolte over tildelingen fagmiljøene har oppnådd. Vi er et internasjonalt orientert universitet og de nye prosjektene vil styrke bredden i internasjonaliseringsarbeidet vårt, slår Oddrun Samdal fast.

- Vil koronautbruddet påvirke disse prosjektene?

- Det kan nok være reisebegrensninger for høstsemesteret som vi må ta høyde for, men for flere av miljøene ser vi at det kan være mulig å starte ut med et digitalt samarbeid, sier viserektoren.