Hjem
Aktuelt
Nyhet

Nye spydspisser for forskning, innovasjon og omstilling

Forskningsrådet tildelte 17. juni seks av 22 sentre for forskningsbasert innovasjon (SFI) til Bergen.

bergen
Forskningsrådet har i dag tildelt UiB og andre miljøer i Bergen 6 av 22 SFIer.
Foto/ill.:
Simon Skjelvik Brandseth

Hovedinnhold

-Jeg er veldig glad for denne tildelingen fra Forskningsrådet. Det er svært gledelig at Bergen utmerker seg med hele seks nye sentre, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

UiB skal koordinere to sentre, MediaFutures og SmartOcean, og er partnere i fire andre, som skal koordineres ved NORCE (Climate Futures og DigiWells), Havforskningsinstituttet (CRIMAC) og Helse Bergen (Center for Mobile Mental Health).

Olsen roser fagmiljøene og partnerne som har stått på for å virkeliggjøre sentrene, som han mener vil føre med seg en rekke positive ringvirkninger for regionen.

-Dette er et resultat av lagspill og mange gode krefter som har dradd lasset sammen for å utvikle innovasjonskraften på vestlandet. Forskning skal tas i bruk til verdiskapning og omstilling for samfunnet, og som kunnskapsinstitusjon er UiB sentral i dette arbeidet. SFI-tildelingene viser at alle de gode miljøene i vest har lykkes med å skape en kultur for innovativt samarbeid mellom forskning og næringsliv, slår Olsen fast.

Innovativt samarbeid

Robert Bjerknes er viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger ved UiB, og har både klynger og innovasjon som ansvarsområde.

-Jeg vil gi stor honnør til fagmiljøene som har jobbet systematisk i lang tid for dette. Både til miljøene som skal koordinere våre to SFIer, men også til miljøene som er med som partnere i sentre som NORCE, Havforskningsinstituttet og Helse Bergen skal koordinere, sier han.

-Dette er en fjær i hatten for alle som jobber med innovasjon og entreprenørskap i Bergen. Tildelingen lover også virkelig bra for tiden som kommer, sier han.

SFI ved UiB: Hav og medieteknologi

SFI SmartOcean ledes av professor Per Lunde ved Institutt for fysikk og teknologi. Senteret er jobbet frem på basis av et initiativ og industrielt grunnlag lagt av GCE Ocean Technology fra 2016/17. SmartOcean skal lage systemer som blant annet overvåker miljø og installasjoner i havet via et trådløst nett av sensorer, for å få forskningsbasert kunnskap om havet sin tilstand.

-Jeg hadde et håp om at vi skulle få tildeling, men slikt kan man naturligvis ikke ta for gitt. Finansieringen fra forskningsrådet vil gi trygge og langsiktige rammer rundt arbeidet vårt. Jeg ser frem til å fortsette arbeidet sammen med våre gode partnere innen forskning, næringsliv, innovasjon og det offentlige, sier Lunde.

I Media City Bergen er også Christoph Trattner ved Institutt for informasjons- og medievitenskap svært glad for tildelingen. I det nye SFI-senteret MediaFutures skal UiB og samarbeidspartnere innen medier, teknologi og forskning utvikle ansvarlig medieteknologi for fremtiden.

- Vi visste vi hadde en god søknad, med dyktige partnere og et aktuelt tema, men det har nok enda ikke helt gått opp for meg at vi har blitt en SFI. Dette blir det første forskningssenteret i Norge som skal utvikle ansvarlig medieteknologi, for eksempel ved å bruke kunstig intelligens for å avsløre falske nyheter, sier Trattner.

Markerte tildelingen

På et arrangement i Universitetsaulaen fredag, ble tildelingen av SFIene markert. Her var flere forskningsmiljøer og samarbeidspartnere samlet.

TV2s sjefsredaktør Olav T. Sandnes roste samarbeidet mellom UiB og medie- og teknologibedriftene i MCB.

- Redaktørstyrte medier har en viktig rolle nå, og vi innser at samspillet med teknologi bare blir viktigere og viktigere. Det at UiB er slik en samfunnsrelevant kunnskapsinstitusjon, gjør at dette samarbeidet er helt avgjørende for oss fremover, sa Sandnes i en kommentar om det nye senteret MediaFutures.