Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Media Futures

Vil utvikle ansvarlig medieteknologi for nær 300 millioner

Forskingsmiljøet og medieaktørene på MCB vil etablere et senter der man utvikler ansvarlig medieteknologi for fremtiden. – Når robotene inntar redaksjonene er det et skrikende behov for å ivareta forhold som etikk og personvern, sier senterlederen.

Media Futures christoff Trattner spaserer i gangen med robot
Senterleder for Media Futures, Christoph Trattner, er ute og spaserer med en robot på Media City i Bergen sammen med professorkollega Duc-Tien. Trattner har samlet et sterkt lag av forskere, teknologiutviklere og medieprodusenter som vil møte de store utfordringene som mediebransjen står overfor.
Foto/ill.:
Hedvig Idås, UiB

Hovedinnhold

I Media City Bergen søker UiB og partnere innen forskning og næringsliv om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Søknaden har en ramme på over 280 millioner kroner, og av dette har partnerne innen forskning, medieproduksjon og teknologiutvikling forpliktet seg til å bidra med over 111 millioner kroner. 

Senteret vil få navnet MediaFutures, for det er nettopp de store utfordringene som media står overfor i fremtiden som senteret skal søke å løse. 

– Slik digitaliseringen endrer journalistikken, endrer den hele samfunnet vårt. Verktøyene, metodene og brukeratferden endrer seg. Forretningsmodellene likeså. Det byr på store utfordringer, men gir også mange muligheter, sier Sarah C. J. Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør hos søknadspartner TV 2.  

Fake news og kunstig intelligens gir hodebry

Media Futures  SFI søknad gruppebilde
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Teamet bak UiB-søknaden Media Futures: Instituttleder Leif Ove Larsen, konsulent Ronan Huggerd, forsker Ane Tryggeseid, senterleder Christoph Trattner og forskningsrådgiver Ola Roth Johnsen. 

Kunstig intelligens som produserer nyheter, 3D-briller som lar deg føle uværet i værmeldingen, AR-grafikk som plasserer programlederen midt i hendelsene. Innhold som er tilpasset hver enkelt bruker sine preferanser og vaner. Mulighetene er mange og fallgruvene like mange.  Hvordan kan man for eksempel sikre at ikke publikum blir manipulerte eller utsatt for falske nyheter?

– Mediene spiller en avgjørende rolle i et liberalt, demokratisk samfunn. Nå står de overfor store omstillingsprosesser på grunn av digitalisering, endringer i forretningsmodellen og konkurranse fra internasjonale teknologiselskaper. Forskningsbasert kunnskap vil være viktig for innovasjon og omstilling i norske medieselskaper og dermed deres muligheter til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag under nye rammebetingelser. 

Det sier leder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen. Instituttet vil lede senteret MediaFutures.  

Samler de viktigste aktørene i bransjen 

Christoph Trattner, som vil bli det nye senterets leder, er stolt av at UiB gjennom søknaden har klart å samle viktige medieaktører. 

– Med Media Futures vil vi bidra til å realisere visjonene bak medieklyngen i Media City. Vi vil styrke samarbeidet og gjøre klyngen til en kunnskapsklynge like mye som en produsent av medieinnhold og medieteknologi, sier han. 
 

Tilknyttet innhold