Hjem
Aktuelt
Nyhet

Årets kvoter for kostnadsfri åpen publisering hos sentrale utgivere er snart brukt opp

Årets publiseringskvoter i "Publiser og les"-avtalene med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer er snart brukt opp. Åpen publisering gjennom disse avtalene vil derfor stoppe når kvotene er nådd for 2020. Nye kvoter gjøres tilgjengelig fra og med 1.1.2021.

Hovedinnhold

UiB inngikk i 2019 “Publiser og les”-avtaler med forlagene Wiley, Taylor & Francis og Springer. Avtalene innebærer at forskere ved UiB kan publisere åpent i tidsskrifter fra disse utgiverne uten direkte kostnad for den enkelte forsker/forskergruppe. Avtalene innebærer imidlertid ikke ubegrenset åpen publisering, men har en opptrappingsmodell (kvoter) mot 100% i løpet avtaleperiodene. Åpen publisering gjennom disse avtalene vil derfor stoppe når kvotene er nådd, og gjenopptas pr. 1.1.2021.

Vi antar at kvotene er oppbrukt 11. september for Wiley og Taylor & Francis, og rundt midten av oktober for Springer.

Det vil fremdeles være mulig å publisere i tidsskriftene til Wiley, Taylor & Francis og Springer. Artikler blir fra nå av publisert bak betalingsmur. For å gjøre disse artiklene åpent tilgjengelige, må man enten egenarkivere i BORA eller finne andre midler til å dekke kostnadene ved åpen publisering.

Mer informasjon om de nasjonale open access-avtalene finner du her: https://www.openaccess.no/publisere-apent-i-lisensavtaler/

Egenarkivering i institusjonelt arkiv BORA oppfyller finansiørenes krav til åpen tilgang

UiB støtter regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige. Åpen tilgang skal sikres gjennom åpen publisering og/eller tilgjengeliggjøring av artikler i åpne vitenarkiv. Dette oppfyller kravene til EU og Forskningsrådet.

Les mer her https://www.uib.no/ub/130993/krav-om-arkivering-og-%C3%A5pen-tilgang-til-vitenskapelige-artikler-instruks

Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

UiBs publiseringsfond kan dekke forfatterbetaling i rene åpne tidsskrift, og påvirkes ikke av status i de nasjonale open access-avtalene.

Les mer her https://www.uib.no/ub/72255/budsjettpost-%C3%A5pen-publisering-ved-universitetet-i-bergen