Hjem
Aktuelt
Nyhet

UiB og REV Ocean inngår ambisiøst samarbeid

REV Ocean og Universitetet i Bergen (UiB) signerte 16. februar en avtale som markerer begynnelsen på et ambisiøst samarbeid om bærekraftig hav og nye løsninger.

REV Ocean
Illustrasjon: Slik vil forskningsskipet REV Ocean når det er ferdigstilt.
Foto/ill.:
REV Ocean

Hovedinnhold

Samarbeidet vil blant annet foregå i noen av de mest avsidesliggende området i polhavene, som vi i dag har lite kunnskap om. Et viktig mål er å bidra til FNs beslutningsprosesser. Det vil også gi spennende muligheter for forskere.

- Sammen med UiB er vi i en utmerket posisjon for å forstå noen av mysteriene i polarområdene og for å fremme bærekraftige løsninger for havene, sammen med innovasjons- og kommersielle aktører basert i Bergen. UiB vil også spille en nøkkelrolle i å opplyse publikum og inspirere til positiv innvirkning under jomfruturen til REV Ocean langs kysten av Norge, sier Nina Jensen, administrerende direktør i REV Ocean.

Hav og klima

REV Ocean og UiB har begge sterke forskningsprogrammer innen klima og hav, naturlig klimavariasjon og påvirkninger som følge av økende klimagassutslipp. Gjennom samarbeidet har en mål om å levere forskningsbasert kunnskap og rådgivning inn mot mellom annet FNs klimapanel og FNs klimakonferanse.

  • Les om SDG Bergen, Universitetet i Bergen sitt strategiske initiativ mot bærekraftsmålene.

- Det er gjennom partnerskap at bærekraftmålene kan nås. For UiB - et universitet med strategisk fokus på blant annet havforskning og bærekraftmålene - er et partnerskap med REV Ocean veldig spennende. Det gir nye muligheter til å utforske og oppdage, for blant annet å fylle kunnskapshull om dyphavsøkosystemer i polarområdet, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

- Vi går nå inn i FNs havforskningstiår, og i lys av dette er vi veldig glade for å inngå et nytt samarbeid på tvers av sektorer, som vil kunne resultere i utvikling og innvirkning på både lokalt og internasjonalt nivå, legger Hagen til.

Et sentralt mål er å samarbeide om utfordringer og løsninger knyttet til sårbare marine økosystemer og beskyttede marine områder. Dette vil kunne resultere i ny vitenskap inn mot prosesser i FN, bevaring og bærekraftig bruk av marine områder utenfor nasjonal jurisdiksjon, bærekraftmålene og FNs tiår for havforskning.

Plastsatsing

Gjennom det strategiske marine arbeidet satser UiB blant annet på å utvikle forskning innen plastforurensning, og å bidra med forskningsbasert kunnskap i arbeidet med å forhindre denne globale miljøutfordringen. Dette inkluderer forskning, utdanning og andre aktiviteter utenfor tradisjonell naturvitenskap, som juss, økonomi og humaniora. Partnerskapet mellom UiB og REV Ocean har et stort potensial for å styrke denne innsatsen ytterligere.

Et fokus vil også være på utdanning og bevisstgjøring i samarbeid med Universitetsmuseet i Bergen. Målet er å øke bevisstheten om utfordringer i havene ut mot publikum, og fremme en vitenskapelig tilnærming blant annet om hvordan plastforurensning påvirker marine miljøer.