Hjem
Aktuelt
THE IMPACT RANKINGS 2021

UiB faller på bærekraftsmåling

Universitetet i Bergen (UiB) havner i år blant nummer 201-300 i bærekraftsrankingen Times Higher Education (THE) Impact Rankings. I fjor var UiB på 85. plass.

Bærekraftskonferansen i Bergen, februar 2021 i Universitetsaulsen i Bergen.
NEDGANG: På THE Impact Rankings 2021 må UiB registrere en nedgang fra 2020. Bildet er fra Bærekraftskonferansen i Bergen 2021.
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen for the University of Bergen

Hovedinnhold

For tredje år finner THE Impact Ranking sted. Rankingen baserer seg på bærekraftsmålene og universitetenes bidrag til samfunnet, såkalt impact. UiB har deltatt alle tre årene. I 2019 fikk UiB plass 53 og i 2020 plass 85, mens det i år må registreres en tilbakegang og plassering blant nummer 201-300.

– Det er selvsagt alltid skuffende å oppleve en nedgang, men samtidig vet vi at THE også i år har endret kriteriene sine og vi er spent på å se hva som er grunnlaget for tallmaterialet i år i forhold til tidligere år, sier Annelin Eriksen, viserektor for globale relasjoner.

I år som i fjor uttrykker Eriksen skepsis til ulike universitetsrankinger.

– Denne typen rankinger må alltid tas med en klype salt og mange i universitetssektoren er kritiske, sier hun og spør: Hva måler de? Hvordan måler de? Dette gir mye definisjonsmakt til THE og det er ikke bra for universitetene.

Viserektoren peker på at UiB har hatt et kritisk engasjement rundt bærekraftsmålene alt lenge før første THE Impact Ranking i 2019 og sier at UiB setter sin egen agenda for dette arbeidet uavhengig av kriteriene THE måtte velge.

– Vi jobber allerede bredt med bærekraftsmålene på tvers av våre syv fakultet. Sammen med ulike fagmiljøer jobber vi kontinuerlig for å styrke dette engasjementet, sier Eriksen og fortsetter:

– Dette arbeidet gjør vi ikke fordi det nødvendigvis styrker oss i disse rankingene, men fordi det er viktig som en del av universitetets arbeid med våre samfunnsoppdrag og vår strategi Kunnskap som former samfunnet. Det er også noe mange av våre forskere og studenter er opptatt av og ville engasjert seg i helt uavhengig av rankinger.

UiB gratulerer University of Manchester som ble nr. 1 på rankingen og overtok etter University of Auckland, som var på topp i rankingens to første år.

For tredje år på rad er UiB eneste norske universitet som deltar i rankingen.