Hjem
Aktuelt
Nyhet

Tildelinger til fem kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Med støtte fra Forskningsrådet skal fem prosjekter ved UiB bidra til å møte samfunnsutfordringer og bygge kompetanse som samfunn og næringsliv trenger.

UiB
Fem prosjekter ved UiB får støtte fra Forskningsrådet.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsrådet offentliggjorde i dag hvilke prosjekter som har fått tildelinger innen feltene kompetanse- og samarbeidsprosjekter. Totalt fem tildelinger går til forskere ved Universitetet i Bergen.

Til sammen 423 søknader ble sendt inn, og av disse fikk 91 prosjekter finansiering. Ifølge en pressemelding fra Forskningsrådet var det høy kvalitet på søknadene som ble sendt inn. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

Samarbeidsprosjekt

Fire av prosjektene som er tildelt Universitetet i Bergen er i kategorien "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv".

Formålet med prosjekter i denne kategorien er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

I denne kategorien tildeles fire prosjekter ved UiB midler. Disse er:

  • Prosjektleder: Esperanza Diaz, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Prosjekt: “Integration as a way to reducing health inequalities among forced migrants: A collaborative and knowledge building project”. Tematikk: Velferd, kultur og samfunn. Innvilget: 11 994 000 kr. 
  • Prosjektleder: Katja Enberg, Institutt for biovitenskap. Prosjekt: "How can fisheries contribute more to a sustainable future?"  Tematikk: Landbasert mat, miljø og bioressurser. Innvilget: 23 759 000 kr.
  • Prosjektleder: Pedro Ribeiro, Institutt for biovitenskap. Prosjekt: "Environmental risk studies towards sustainable seabed mineral mining on the Mid-Ocean Ridge in Norway". Tematikk: Hav. Innvilget: 13 389 000 kr.
  • Prosjektleder: Cecilie Vindal Ødegaard, Institutt for sosialantropologi. Prosjekt: “Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor.” Tematikk: Hav. Innvilget: 17 217 000 kr.

Kompetansebygging

Innen søknadstypen  «Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet» får ett prosjekt ved UiB midler fra Forskningsrådet:

  • Prosjektleder: Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap. Prosjekt: "A Renaissance of Central North Sea Salt Tectonics and implications for Hydrocarbon Prospectivity in Underexplored Permian-Triassic intervals". Tematikk: Petrolium.

Disse midlene går til prosjekter som skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Saken blir oppdatert.