Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Hva skjer når maritim sektor automatiseres?

Det satses stort på automatisering i maritim industri. Hvilke følger får dette for samfunn, arbeidsrelasjoner og risikohåndering? Forskningrådet gir nå 17 millioner i støtte til et sosialantropoligisk prosjekt som skal granske automatiseringen av maritim industri de neste fire årene.

Cecilie Ødegaard og Marianna Betti
Cecilie Ødegaard og Marianna Betti står bak det fireårige prosjektet “Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor”. Prosjektet vil bidra til å styrke UiBs kompetanse i forhold til det grønne skiftet, maritim forskning og globale samfunnsutfordringer.
Foto/ill.:
Cecilie Ødegaard og Marianna Betti

Hovedinnhold

– Dette vil gi oss unik innsikt i muligheter og utfordringer ved automatisering i maritim sektor. Vi vil finne ut hvordan disse blir håndtert og hvordan de kan håndteres bedre.

Det sier professor i sosialantropologi ved UiB, Cecilie Vindal Ødegaard, som vil lede det fireårige prosjektet med navnet “Automation shift in the maritime sector of the offshore oil and gas industry: assessing risk and safety, protecting labor.”

Det grønne skiftet 

Prosjektet møter samfunnsutfordringer knyttet til det grønne skiftet og endringer i arbeidsmarkedet. Automatiseringen i maritime industrier har nemlig som mål å redusere klimautslipp og skape mer energieffektive operasjoner som er tryggere både for arbeidstagere og miljø. Samtidig har slike endringer følger for arbeidsrelasjoner, læringsmiljø og lokalsamfunn, og prosjektet vil skaffe kunnskap om hvordan slike muligheter og utfordringer håndteres.

– Nå gjøres det store satsinger på dette feltet, og vi trenger mer kunnskap om implikasjonene for samfunn, arbeidsrelasjoner og håndtering av risiko, sier postdoktor Marianna Betti, som har vært med på å utvikle prosjektet.

17 mill fra Forskningsrådet

Norges Forskningsråd har tildelt 17 millioner til prosjektet for ansettelse av en post.doc, phd og vitenskapelig assistent; til gjennomføring av antropologiske feltarbeid tilknyttet maritime industrier, samt til møter og workshops med partnere innen akademia og maritime industrier, Sjøfartsdirektoratet og lokale myndigheter.

– Prosjektet vil bidra til å styrke UiBs kompetanse i forhold til det grønne skiftet, maritim forskning og globale samfunnsutfordringer. Vi samarbeider med internasjonale forskere samtidig som prosjektet har en sterk forankring ved UiB. Prosjektet vil bygge kompetanse i forhold til samfunnsvitenskapelig samarbeid med industrier og myndigheter – og tydeliggjøre sosialantropologiens arbeidslivsrelevans, sier Ødegaard.