Hjem
Aktuelt
Kavalkade

Slik var vårsemesteret 2021

Her er eit utval saker som har prega vårsemesteret 2021 ved Universitetet i Bergen.

Kavalkade 2020
Øverst f.v. 1) Inga Berre var ERC-mottakar nummer 10.000, 2) Rektor Margareth Hagen tek imot sertifikatet frå FN-organisasjonen United Nations Academic Impact frå Lise Øvreås i SDG Bergen Ocean. Sertifikatet syner at UiB er FNs universitet for berekraftsmål 14, livet i havet, for perioden 2021-24. Marin direktør Amund Måge (t.v.) og Edvard Hviding fra SDG Bergen Science Advice (t.h.). 3) Studentar i gruppearbeid under #realutfordring 4) Professor Rebecca Cox ved Pandemisenteret og Influensasenteret, 5) Statsraad Lehmkuhl skal ha med 90 studentar i løpet av jordomseglinga "One Ocean". Foto 1) Ole M. Kvamme, 2) Eivind Senneset, 3) Jens H. Ådnanes, 4) Jørgen Barth, 5) Jesper Rosenmai / Statsraad Lehmkuhl.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Som følge av koronautbrotet, har studentar og tilsette også i vårsemesteret 2021 lagt ned ein stor innsats i å tilpasse seg ein kvardag med arbeid på digitale flater og begrensa moglegheiter til fysisk kontakt.

Det har likevel vore eit hendingsrikt halvår innan forsking og utdanning ved universitetet. Her er eit utval av saker som har prega semesteret ved UiB: 

Vårsemesteret ved UiB