Hjem
Aktuelt
Nye retningslinjer

Koronatiltak ved semesterstart

Bergen kommune vedtok 5. august en midlertidig lokal forskrift, etter stigende smittetall i Bergen. Se hva dette betyr for semesterstarten ved UiB.

Fadderuke 2020
Illustrasjonsfoto fra fadderuken 2020.
Foto/ill.:
Siri H. Halvorsen, UiB

Hovedinnhold

Høye smittetall i Bergen den siste tiden gjorde at Bergen kommune 5. august vedtok å innføre en midlertidig lokal forskrift som vil gjelde fra i dag 6. august til og med 22. august.  Forskriften har ingen spesifikke tiltak innrettet mot vår virksomhet, men det gis en anbefaling om å bruke munnbind i alle situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Det vil også gjelde på campus.

Ved semesterstart gjelder følgende ved UiB:

Åpningsseremoni

UiB planlegger for en kombinasjon av fysisk og digital åpningsseremoni 16. august på Muséplassen.

Fadderuke

Bergen kommune har kommunisert at de, på tross av økt smittespredning, ønsker at institusjonene skal gjennomføre fadderukene fordi det på en bedre måte ivaretar forsvarlig smittevern enn uorganiserte studentaktiviteter.  Universitetsledelsen er i dialog med fadderorganisasjonen med sikte på en organisering av fadderukene i samsvar med de tiltak og anbefalinger som gjelder i Bergen nå.

Undervisning

UiB følger ved semesterstart plan for undervisning slik den er lagt for høstsemesteret med stor grad av fysisk undervisning og utnyttelse av annethvert sete i auditoriene, i kombinasjon med digital undervisning.

Vaksinering

Lokale helsemyndigheter orienterer om at fullvaksinerte (en uke etter andre dose) har svært god sikkerhet mot å bli smittet av Delta-variant av viruset. Alle voksne vil de kommende ukene få tilbud om andre dose. UiB oppfordrer alle ansatte til å følge myndighetenes råd om vaksinering. Les mer om Bergen kommune sin fremdrift i arbeidet med vaksinering her.

Tilbyr hurtigtester fire steder på campus

De første dagene i fadderuken vil studentene kunne benytte fire ulike mobile hurtigteststasjoner på Nygårdshøyden. Teststasjonene vil være åpne fra klokken 09-18 mandag og tirsdag. Mer informasjon om hurtigtester finner du her.

Hjemmekontor

Bergen kommune anbefaler at arbeidstakere med behov for kollektivtransport har hjemmekontor hvis de har anledning til det. UiB følger kommunens anbefaling og hjemmekontor skal avtales med nærmeste leder.

Ledere har ansvar for å sikre at smittevern er ivaretatt på egen enhet og at det er nødvendige tiltak som gjør det mulig med effektiv smittesporing ved en eventuell smittesituasjon. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål om håndtering av ordningen.

Arrangement

Arrangement defineres som seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • På offentlige innendørs arrangementer er antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser til 400 personer (200x2 kohorter). Dette gjelder også for undervisning
  • Maks 1000 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser
  • Maks 2000 personer på arrangementer utendørs

Faglig/sosiale arrangement i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs, fadderarrangement og andre faglige sammenkomster med servering av alkohol vurderes på samme måte som private sammenkomster utenfor eget hjem og har en grense på 100 personer.   

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.

b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Ved alle arrangement forutsettes det at nødvendige smitteverntiltak er ivaretatt og at ansvarlig arrangør har oversikt over deltakere med tanke på eventuell smittesporing. BHT kan gi nærmere veiledning til enheter som har spørsmål knyttet til hvilke arrangement som er mulig å gjennomføre under gjeldende tiltak.

Reiser

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia. Reiserådet gjelder til 1. september 2021. Det gjøres unntak for enkelte land og områder utenfor EU. Smitteutbredelse og lokale restriksjoner kan endre seg raskt og gjør situasjonen uforutsigbar. Informasjon om regler for reiser til og fra utlandet finner dere her.

Beskyttede personer

Se Råd og regler for deg som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19.

Universitetsledelsen vil gi utfyllende informasjon om håndtering av Covid -19 på ulike møtearenaer med dekaner, direktører, tillitsvalgte, vernetjeneste og Studentparlamentet frem mot semesterstart.

UiB oppdaterer også fortløpende informasjon på uib.no/korona