Hjem
Aktuelt
FORSKNING | SAMFUNNSANSVAR

– Forskere må ta ansvar for å stanse den globale biedøden

Antallet ville bier har falt drastisk siden 1990. UiB-professor Jeroen van der Sluijs oppfordrer forskere til å ta ansvar for å redde insektene som er garantister for verdens matproduksjon.

Bier. UIB.
Ifølge tidsskriftet Global Biodiversity Information Facility har artsmangfoldet blant ville bier har falt med en fjerdedel siden 1990.
Foto/ill.:
Cole Keister/Unsplash

Hovedinnhold

– Insektsdød og manglende pollinering utgjør en alvorlig samfunnsutfordring som krever oppmerksomhet og handling nå. Det som står på spill er intet mindre enn verdens økosystemer og matproduksjon, sier professor Jeroen van der Sluijs, ved Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen (UiB). 

Van der Sluijs peker på databasen Global Biodiversity Information Facility som viser at artsmangfoldet blant ville bier har falt med en fjerdedel siden 1990.

Dette er alvorlig for bestøvningen (pollineringen) mange planter er avhengig av for å danne frø og reprodusere seg.– Nedgangen i antall bier og andre pollinatorer fortsetter med tiltakende styrke, og vi har dårlig tid, sier han. Van der Sluijs har nylig publisert en leder og en artikkel om tematikken i det vitenskapelige tidsskriftet Current Opinion in Insect Science.

Ufarlig plantevernmiddel er ikke ufarlig likevel

Van der Sluijs og andre forskere knytter insektsdøden til massiv bruk av moderne plantevernmidler, som har gått under radaren til det strenge europeiske regelverket. Ifølge Van der Sluijs råder det en oppfatning om at moderne plantevernmidler er mye tryggere enn før. 

Nye studier,inkludert forskning fra van der Sluijs selv, har derimot koblet miljøforurensing fra såkalte neonikotinoider (se faktaboks) i moderne plantevernmidler til en nedgang i bestanden av ville bier og mange andre insekter.

– En hovedgrunn til at moderne plantevernmidler ikke er forbudt, er at forskere ikke har tatt nok ansvar for å formidle den avgjørende ekspertisen som kreves for at myndigheter og saksbehandlere skal ta informerte valg, sier han.Van der Sluijs ber derfor forskere om at de nå må ta mer samfunnsansvar og formidle sin kunnskap, selv om det ikke alltid er like enkelt. 

– Å ta sitt samfunnsansvar som forsker er alltid en kamp i motbakke. Belønningssystemet i akademia presser deg til å prioritere vitenskapelige resultater over samfunnsrelevante, påpeker han.

Oppfordrer til bred allianse

Men det er ikke tilstrekkelig at det kun er insektforskere som arbeider for å stanse nedgangen i biebestanden, ifølge Van der Sluijs. De er også nødt til å engasjere seg i tverrfaglige allianser med andre samfunnsaktører for å gjøre beslutningstakere oppmerksom på utelatt, relevant kunnskap og tidlige varselsignal, noe som historien har vist.

– Uavhengige forskere, birøktere, naturvernere og politikere dannet en allianse for å sette alternativ informasjon på den regulatoriske dagsorden. Initiativet tvang gjennom et større mangfold i det regulatoriske domenet. Dette mangfoldet av kunnskap har bidratt til å tette igjen kunnskapshull, sier Van der Sluijs.