Hjem
Aktuelt
Infrastruktur | AI

Skal tilgjengeliggjøre AI-infrastruktur

Universitetet i Bergen (UiB) får en viktig rolle med kompetansebygging og støtte til forskerne i det nye samarbeidet Norwegian Artificial Intelligence Cloud.

Hovedinnhold

Norwegian AI Cloud er en ny infrastruktur og et nytt samarbeid som vil innebære et taktskifte for tilgang til e-infrastruktur for kunstig intelligens i Norge. Norwegian AI Cloud, eller NAIC, er et samarbeid mellom mange aktører for å tilgjengeliggjøre både kompetanse og verktøy for kunstig intelligens til forskning, utdanning og innovasjon. Prosjektet fikk nylig en tildeling av midler fra Norges forskningsråd, som muliggjør realiseringen. Foruten UiB er UiO, Simula, NORA, NORCE, UiA, SINTEF, Sigma2, NTNU og UiT med i samarbeidet.  

Norwegian AI Cloud skal møte behovene til akademia, små og mellomstore bedrifter, større industri, startups og offentlig sektor. Det skal utvikles en sammenhengende infrastruktur som forener eksisterende ressurser og nye ressurser, og baner vei for å skalere til fremtidige behov.  

IT-avdelingen på UiB skal hjelpe forskere i bruk av kunstig intelligens 

–  Dette er et nasjonalt samarbeid, og UiB leder en av arbeidspakkene i prosjektet. Helt konkret skal UiBs IT-avdeling bidra med veiledning og kompetanse til forskerne med hensyn på tekniske og metodiske aspekter, og da i særlig grad knyttet til bruken av den nasjonale infrastrukturen, sier IT-direktør Tore Burheim. Det bygger på det veletablerte konseptet med avansert brukerstøtte (AUS) som bygger bro mellom forsker og teknologi.  

UiB vil gi en kontaktperson for hvert prosjekt som bruker NAIC i større skala, og tilby ekspertise på ulike tekniske og metodiske aspekter for hele livssyklusen for kunstig intelligens.  Brukerne skal støttes av ressurspersoner som forstår behovene i arbeidsflyten for kunstig intelligens, inkludert dataorganisering (datavalg, dataforberedelse, datarensing, dataformatering) og bruk av metoder innen kunstig intelligens og maskinlæring. 

– Tilgangen til denne infrastrukturen samt verktøy og metodekompetansen som våre forskere får tilgang til, vil innebære et stort teknologisk løft for våre fagmiljø, sier prorektor Pinar Heggernes.  

Prosjektet vil ikke bare være viktig for norsk forskning innen AI. Det blir også lagt vekt på utdanning og innovasjon. 
Les mer på NORAs nettsider.