Hjem
Aktuelt
Styremøte

Vedtok endring i de strategiske satsingsområdene

I semesterets siste styremøte ble blant annet gjennomgang av UiBs strategiske satsingsområder behandlet.

Universitetsstyremøte 16. juni 2022

Styremøtet starter torsdag klokken 10.

Hovedinnhold

Det er i forbindelse med strategiarbeidet at det har blitt gjennomført en systematisk gjennomgang av universitetets strategiske satsingsområder. Dekanene, under ledelse av viserektor Gottfried Greve har vært arbeidsgruppe for arbeidet og foreslo justeringer av organisering, innretning og ressursbruk for satsingsområdene. Blant annet mener arbeidsgruppen at «Hav» er et mer dekkende og inviterende navn på Marin satsing, og foreslår derfor at satsingsområdet skal hete Hav.

Styret vedtok arbeidsgruppens forslag til endringer. Saken vekket en del engasjement blant styremedlemmene, og styret kom også med en protokolltilførsel, der «Styret ber om at faglige mål for satsingene konkretiseres av faglig styringsgruppe, og legges frem for styret.»

 Her kan du lese styresaken og de vedtatte forslagene.

Blant sakene på sakskartet var også salg av eiendommene i Nygårdsgaten 1B og Fosswinckelsgate 7. Salget er i tråd med føringene som er gitt gjennom Masterplan for areal 2020-2040

Her kan du lese de ulike sakene styret behandlet i semesterets siste styremøte. Se opptak fra møtet øverst i saken.