Hjem
Aktuelt
HORISONT EUROPA

Fire utenlandske forskere til UiB med Marie-Curie-tildeling

Universitetet i Bergen får fire EU-finansierte mobilitetsstipend gjennom Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ett stipend går til Det humanistiske fakultet, og tre går til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Nurul Huda Razif
Sosialantropolog Nurul Huda Mohd Razif er ny Marie Skłodowska-Curie Fellow. Hun er en av fire forskere som har fått European Postdoctoral Fellowship til et forskningsopphold på Universitetet i Bergen.
Foto/ill.:
Izza Atiqa Ishak

Hovedinnhold

EU-kommisjonen kunngjorde nylig hvem som får Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships, europeiske mobilitetsstipend, for 2022.

Av 7044 søkere vil 1093 forskere bli støttet med totalt 218,5 millioner euro for å dra på forskningsopphold i Europa, og fire av stipendene går til Universitetet i Bergen (UiB).

De fire forskerne kommer dermed fra utlandet til Bergen for å forske sammen med kollegaer ved UiB.

Sosialantropolog til Det humanistiske fakultet

Nurul Huda Mohd Razif er en av dem som kommer til Bergen gjennom MSCA-programmet. Hun har en PhD i sosialantropologi fra Cambridge og forsker for tiden på ekteskap og intimitet i Sørøst-Asia ved Kyoto University i Japan. I løpet av karrieren har hun forsket mye på hvordan islamsk lov, særlig familielov, blir tolket og praktisert i Sørøst-Asia.

Når hun kommer til UiB blir hun en del av CanCode-prosjektet, ledet av Eirik Hovden, som hun kommer til å samarbeide tett med. CanCode er finansiert av Trond Mohn stiftelse og Det humanistiske fakultet (HF) ved UiB. 

Hovden forteller at HF har et stort tverrfaglig miljø for forskning på Midtøsten og Islam med mye eksternfinansiert prosjektaktivitet. Han ser fram til å ta imot Nurul Huda.

– Hun er en anerkjent ung akademiker med stor mobilitet på CVen. Med henne på laget kan vi utvide arbeidet vårt betydelig og inkludere empiri fra en annen viktig regional kontekst, nemlig Sørøst-Asia, hvor mange betydningsfulle endringer i islamsk lov og lovpraksis skjer.

Skilsmisser i det muslimske Sørøst-Asia

Hovden gleder seg til å samarbeide med Nurul Huda på prosjektet MALAYMATRIMONEY som skal undersøke nyere trender innen familielovpraksis i de muslimske delene av Sørøst-Asia.

– Hun skal forske på det at muslimske kvinner i Sørøst-Asia i større grad enn før får rett til en betydelig del av boet ved skilsmisse, sier Hovden, og legger til: 

– Dette er en trend vi har sett i store deler av den muslimske verden de siste årene, men disse endringene blir ulikt utført og legitimert i ulike muslimske land. Endringene kommer ikke bare gjennom nye lov-koder vedtatt ovenfra, men også fra aktører med betydelig uformell makt i og rundt domsstolene.

Han tror funnene hennes kan få viktige og interessante implikasjoner.

– Funnene kan lede til mye bedre forståelse av hvordan islamsk lov endrer seg over tid i dagens globale og digitale kontekst. Det er viktig å forstå hvordan endringer faktisk skjer og ikke bare hvordan ulike aktører mener de burde skje, sier han.

Godt gjennomslag på Matnat

I tillegg til tildelingen til HF, har Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (Matnat) fått gjennomslag for tre søknader i år. De kommende Matnat-forskerne kommer fra forskningsinstitusjoner i Nederland, USA og Frankrike, og temaene for prosjektene deres omhandler litosfæren, atmosfærisk blokkering og beregningsmatematikk. 

Sistnevnte tema skal forskes på av den italienske matematikeren Enrico Facca. Ved UiB skal han undersøke simuleringer av blod-flyt i hjernens ørsmå blodårer. Hans faglige mentor, Jan Martin Nordbotten, håper Faccas funn på lang sikt kan brukes diagnostisk til å avdekke tidlig sykdom, gi mer presise prognoser og bedre verktøy til å velge optimal pasientbehandling.

MSCA-PF-tildelingene er en annerkjennelse av kvalitet, både av de innreisende forskernes prosjekter og fagmiljøene som de skal arbeide ved.
 
Fagmiljøene og forskerne som skal veilede MSCA-kandidatene blir grundig vurdert før tildelingen.