Hjem
Aktuelt
Nye 2,5 studiepoengs-emner høsten 2023

Lær om teknologiene bak ChatGPT og persontilpasset medisin

Alle studenter og ansatte ved UiB har tilbud om å ta enkeltemner i digital forståelse, kunnskap og kompetanse (DIGI). UiB startet satsningen høsten 2022, og nytt av året er emnene om språkteknologi og medisinsk data science.

Illustrasjon digitalisering
Høsten 2023 tilbyr UiB to nye DIGI-emner.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Vi er veldig stolte av å kunne tilby hele åtte enkeltemner som tar for seg ulike deler av digital forståelse, kunnskap og kompetanse. Digitalisering endrer fagdisiplinene, med nye metoder, verktøy, problemstillinger og tema. Teknologien endrer yrkesutøvelsen på tvers av bransjer, og arbeidslivet har stort behov for kandidater med god digital innsikt uansett sektor og bransje. Det unike på UiB er at alle studenter, uavhengig av hvilket studieprogram de går på, kan ta disse emnene, sier prorektor Pinar Heggernes. 

UiB er det eneste universitetet i Norge med et slikt tilbud til alle studenter, noe som er sjeldent også i europeisk sammenheng. Hvert enkeltemne gir 2,5 studiepoeng, og krever ingen forkunnskaper. Undervisningen foregår på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning. 

Medisinsk data science og teknologien bak ChatGPT 

Siden høsten 2022 har flere tusen studenter ved UiB benyttet seg av tilbudet om å bygge digital forståelse, kunnskap og kompetanse gjennom DIGI emnepakken. Høsten 2023 supplerer UiB med to nye emner innen medisinsk data science og språkteknologi. Samtidig åpnes også pakken for de ansatte ved UiB. 

Emnet DIGI116 Medical Data Science skal gi studenter med ulik bakgrunn og ulike interesser et grunnlag for å forstå hvordan data science og kunstig intelligens gir helt nye muligheter til å overvåke helsetilstand samt oppdage og behandle sykdommer. Smartklokker og andre sensorer samler informasjon som gir muligheter til bedre helseoppfølging og utfordringer innen personvern. Emnet gir innsikt i disse mulighetene og utfordringene, mot et helhetlig og digitalt helsevern gjennom hele menneskets levetid – fra vugge til grav.  

Hvilke språklige problemer kan vi overlate til en datamaskin? Dette er blant spørsmålene som utforskes i emnet DIGI117 Språkteknologi. Emnet gir en oversikt over moderne språkteknologi, blant annet teknologien bak ChatGPT. Vil du forstå hva en datamaskin klarer å gjøre av automatiske analyser, hvordan skal vi forstå morderne kunstig intelligente systemer som «snakker» norsk og hvordan datamaskiner prosesserer naturlig språk, er dette emnet for deg! 

– Med disse nye emnene utfyller vi tilbudet til UiB-studentene, og vi kan gi en bred variasjon i forskjellige emner som tar for seg digital innsikt. Denne kunnskapen er like viktig enten du studerer biologi, historie, juss eller en av de 185 andre studieprogrammene ved UiB, og supplerer fagkunnskapen du får gjennom studiet, sier Heggernes.