Hjem
Aktuelt
Utdanning | Europa

UiB gir innspill til Erasmus+

Universitetet i Bergen har gitt innspill om prioriteringer for og utforming av EUs rammeprogram for utdanning.

Erasmus + logo
Universitetet i Bergen (UiB) har laget et posisjonsnotat med evaluering av Erasmus+ og innspill til utformingen av det neste rammeprogrammet for utdanning i Europa.
Foto/ill.:
European Commission

Hovedinnhold

– Universitetet i Bergen anser Erasmus+ som et viktig verktøy for å fremme sterkt akademisk samarbeid og partnerskap med institusjoner over hele Europa og over hele verden, sier rektor Margareth Hagen.

Universitetet i Bergen (UiB) har nå sendt inn et posisjonsnotat med innspill i forbindelse med EU-kommisjonens offentlige høring om Erasmus+-.  Innspillet er gitt i forbindelse med evaluering av perioden 2014-2020 og midtveisevaluering av inneværende programperiode 2021-2027, og vil bidra til utformingen av det neste rammeprogrammet.

Hovedpunktene i UiBs høringsinnspill:

 • UiB anbefaler å fortsatt prioritere dagens Erasmus+-mål som gjelder inkludering og mangfold, grønn og digital omstilling, demokratiske verdier og samfunnsengasjement. Samtidig må programmet forbli fleksibelt for å møte nye behov.
   
 • UiB støtter dagens prioriteringer i programmet, men vi anbefaler at det skilles klarere mellom digital undervisning og læring som verktøy og metodikk, og målrettede handlinger for utvikling av digitale ferdigheter.
   
 • UiB legger vekt på at Erasmus+ skal bidra til sterkere koblinger mellom forskning, innovasjon og utdanning. Vi etterlyser fokus på forskningsbasert høyere utdanning for å gi studentene fremtidsrettede ferdigheter som kritisk og analytisk tenking, kreativitet og problemløsning.
   
 • UiB ønsker mulighetene for globalt samarbeid i Erasmus+ og fleksibel bruk av programmet til støtte for Ukraina velkommen. Vi oppfordrer til videre innsats for å styrke programmets globale  dimensjon med satsing også i land utenfor Europa.
   
 • UiB støtter fortsatt satsing på ulike former for samarbeidsprosjekter. Vi ønsker gjerne en reduksjon av antall utlysninger og underutlysninger, og å øke nivået på tilgjengelige midler til nedenfra og opp akademisk samarbeid.
   
 • UiB ønsker European Universities Initiative (europeiske universitetsallianser) velkommen og oppfordrer til en mer langsiktig finansiering i det fremtidige Erasmus+-programmet. Allianser bør i sterkere grad kunne gå egne veier for å nå mål om samarbeid og kvalitet i høyere utdanning.
   
 • UiB oppfordrer til ytterligere innsats for fleksibilitet og forenkling av mobilitet og prosjekter i Erasmus+.

Last ned og les høringsinnspillet fra UiB her