Hjem
Aktuelt
Biologi

UiB åpnet Senter for fremragende utdanning

Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.

Bioutdanning

BioCEED-leder Vigdis Vandvik forteller om det nye Senter for fremragende utdanning.

Hovedinnhold

Fremtidens biologer skal bidra til løsninger på globale utfordringer innen matproduksjon, miljø og klima. For å møte disse utfordringene trenger vi helt nye typer biologer.

 – Som ny biologistudent vet man veldig godt hva man skal studere, men ikke hva man kan bli. Vi vil derfor trekke inn de som ansetter biologer i undervisningen, og sette studentene i kontakt med potensielle sektorer og arbeidsgivere allerede under studiet, forteller professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biologi, leder for bioCEED-senteret som åpnet onsdag 30. april.

I bioCEED vil studentene få praktisk erfaring fra utplassering i forskning, næringsliv og forvaltning alt fra første semester. Studentene vil erfare at det ofte sitter biologer på begge sider av bordet – som bruker og motstander av genteknologi, som forurenser og hos miljømyndighetene. Dette vil danne et utgangspunkt for faglig diskusjon, refleksjon og læring.

 

Kulturendring i akademia

BioCEED ledet av Institutt for biologi fikk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i november 2013. Senteret skal eksperimentere med nye måter å integrere teori og praktisk arbeid for å fremme studentenes læring og faglige utvikling gjennom biologistudiet.

 – Dette er belønning for målrettet og langsiktig planlegging og satsing på utdanning ved instituttet og hos våre samarbeidspartnere i Bergen og på Svalbard, sier Vandvik.

BioCEED skal samarbeide med alt fra offentlige instanser som Fylkesmannens miljøavdeling til større bedrifter som Statoil om studentutplassering.

Ifølge Vandvik vil en løpende vurdering av undervisningen være essensiell del av bioCEED. Hun håper senteret vil bidra til en kulturendring i akademia når det gjelder forholdet mellom av forskning og undervisning.

– Istedenfor små justeringer av innhold og undervisningsopplegg endrer vi alt fra bunnen av ved å prøve å forbedre hele læringskulturen, sier Vigdis Vandvik før hun understreker at bioCEED tross alt handler om å bringe biologene ut i samfunnet og bringe samfunnet inn til biologien – til gjensidig nytte.


Praktisk erfaring

BioCEED ledes fra Universitetet i Bergen, og er et samarbeid med Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet (HI).

Biologistudentene fra UNIS kommer fra hele verden. De får oppleve naturen og feltarbeid i større grad enn de store universitetene på fastlandet.

– Vi er gode på mye når det gjelder undervisning, særlig feltarbeid og det å knytte studentene tett opp mot forskning, sier førsteamanuensis Pernille Bronken Eidesen ved Avdeling for arktisk biologi ved Unis, og legger til.

– Men det er også mye vi kan bli bedre på. Spesielt å heve statusen til det å undervise og et bedre samarbeid om kursene våre. På disse områdene tror jeg bioCEED vil virke som en vitamininnsprøytning, sier hun.

Hun tror at studentene først og fremst kommer til å merke at det blir færre tradisjonelle forelesninger og få nye undervisningsformer der studentene må bidra mer aktivt til sin egen utdanning. Studentene skal også jobbe tettere med offentlig forvaltning  og næringslivet i Longyearbyen, som Lokalstyret, Store norske Spitsbergen kullkompani og reiselivet på Svalbard.

Forskningsleder Mette Mauritzen mener at bioCEED gir HI en unik mulighet til å påvirke biologiutdanningen og rekruttere studenter til de områdene som har behov for biologer som kan havforskning.

– Havforskningsinstituttet kan tilby biologistudentene både teoretisk innsikt og  mye praktisk erfaring på labben og på tokt. Vi kan tilby hele teorikomplekser, slik at studentene får oversikt over hva de jobber med og forstår relevansen av det de gjør, sier Mette Mauritzen.