Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Ny forskning
under vann

Årstidene begrenser artsutbredelser i havet

Midnattssol og polarnatt skaper barrierer for marine arter som trekker nordover på grunn av global oppvarming. De økologiske endringene fanges ikke opp i modellene.

Studentprosjekter
Bilde av BIO316-studentene som forbereder prøvetaking til mikroplastworkshopen

Biologistudenter undersøker mikroplast på Marineholmen

Studentene i BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi ble introdusert til emnet gjennom en to-dagers mikroplastworkshop med forelesninger i tillegg til en ekskursjon og laboratoriedemonstrasjon for praktisk læring. Lokale prøver ble samlet for analyse i laboratoriet, og plastinnholdet ble...

Adele Mennerat får Fægriprisen:
Adele Mennerat

– Vi har vitenskap som et kjempevåpen

Uten vitenskap og evne til å formidle funn står vi svakt i møtet med korona og andre utfordringer, mener førsteamanuensis Adele Mennerat ved Institutt for biovitenskap (BIO). Nå er hun tildelt Fægriprisen 2020 for en populærvitenskapelig artikkel om evolusjon.

Ny doktorgrad
Hulda María Harðardóttir

Kitinsyntesen i lakselus

Hulda María Harðardóttir disputerer 18.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Chitin synthesis in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis".

Ny doktorgrad
John Davidson

The RAS Recipe: Optimizing Water Quality for Trout & Salmon

John Davidson disputerer 25.6.2021 for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evaluating the suitability of RAS culture environment for rainbow trout and Atlantic salmon: A ten-year progression of applied research and technological advancements to optimize water quality...

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning