Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Studentar på tokt

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

Norsk forskningsråd
Noever, Mennerat, Thorseth, FRIPRO 2018

FRIPRO-støtte til tre forskere ved BIO

Totalt får UiB støtte til 16 prosjekter fra Forskningsrådets frie midler.
Populærvitenskap
Naturen

Digitaliseringen av Naturen gir unike opplevelser

Hvordan tenkte Vilhelm Bjerknes da han var 20 år? Hvorfor var vitenskapsmiljøet i Bergen skeptisk til Einstein? Tidsskriftet Naturen helt tilbake til 1877 er digitalisert.

Ny doktorgrad
Hans Jákup

Bedre fordøyelighet hos laks med enzymbehandlet soya

Hans Jákup disputerer 14.12.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Development and application of solid state fermentation enzymes in soy-based Atlantic salmon feeds.

Utdanning
Iselin Nybø

Framhever UiB-senter som rollemodell

Regjeringa vil bruka 25 millionar kroner på nye Senter for framifrå utdanning i Noreg. bioCEED ved Universitetet i Bergen er ein rollemodell for nytenkjande utdanning, meiner forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)