Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

#RealfagUiB
En hånd med engangshansker holder et prøvesvar i reagensglass. På glasset står det COVID-19, og positivt svar.

– Korona har vist hva man faktisk kan bruke utdanningen til

Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.

Klima
Forskarar i felt

Klimaendringar sett gjennom plantene sine augo

Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.

Medisinhistorie
mann titter inn på monter

De ukjente forskningspionerene – fram i koronalyset

De færreste vet hvem forskerne Agnar Nygaard og Kjell Kleppe var, men på 1960-tallet var de i verdenseliten og etablerte et fagfelt som la grunnlaget for dagens korona-testing. Nå er det åpnet to nye permanente utstillinger om pionerene.

Ny doktorgrad
Viviana Cetrangolo

Evolusjon av utvikling - innsikt fra små marine marker

Viviana Cetrangolo disputerer 2.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Comparative analysis of acoel embryonic development".

Praktisk Utdanning

Video: Ingvild og Astrid forteller om å være student på tokt

Studenter i biologi forteller om å reise på tokt med G.O. Sars, og hvordan det er å drive med havforskning som en del av utdanningen.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)