Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Klima
Forskarar i felt

Klimaendringar sett gjennom plantene sine augo

Det kan vera vanskeleg å spå korleis klimaendringar påverkar artsmangfald. Ny forsking frå Universitetet i Bergen kan gjera det lettare å seia noko meir sikkert om framtidsnaturen.

#RealfagUiB
Student på kjemilab

– Realfag er mye mer praktisk enn jeg trodde

Karen, Georg og Medhusja hadde aldri trodd at realfag skulle ta dem langt til havs og inn i et fiskehode. Den praktiske delen av undervisningen på Universitetet i Bergen skaper opplevelser og unik læring, utover det de henter fra lesesalen.

#RealfagUiB
En hånd med engangshansker holder et prøvesvar i reagensglass. På glasset står det COVID-19, og positivt svar.

– Korona har vist hva man faktisk kan bruke utdanningen til

Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.

Ny doktorgrad
Nestory Peter Gabagambi

Effekter av en bendelorm i en fisk vert Usipa i Nyasa-sjøen

Nestory Peter Gabagambi disputerer 23.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biological and ecological effects of Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) in a fish host Engraulicypris sardella (Gütter, 1868) from Tanzanian side of Lake Nyasa".

Ny doktorgrad
Maxim Bril'kov

Seleksjonsmekanisme for en epigenetisk leser

Maxim Bril'kov disputerer 26.10.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Conformational selection mechanism of ASHH2 methyltransferase CW domain recognising H3K4me1 histone modification".

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)