Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Våre studieprogram:

Bachelor (3 år) i biologi og molekylærbiologi

Master (2 år) i biologi (7 spesialiseringar) og molekylærbiologi

Integrert master (5 år, sivilingeniør) i havbruk

Integrert master (5 år, profesjonsstudium) i fiskehelse - akvamedisin


Har du spørsmål om våre studieprogram? Ta gjerne kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no).
Sjå oversikt over våre emne.

Ny doktorgrad
Kristine Fjordheim

Blomsterspor frå myr fortel om menneska si historie

Kristine Fjordheim disputerer 25.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Flower imprints from the history of mires and humans".

Ny doktorgrad
Giulio Rosano

Avdekke det funksjonelle mangfoldet av delta ionotropiske glutamatreseptorer

Giulio Rosano disputerer 14.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolution of the delta family of ionotropic glutamate receptors".

News
Anne Larigauderie

UiB:s æresdoktor: Anne Larigauderie (IPBES)

Som mange av dere kanskje allerede er klar over, vil lederen for Naturpanelet (IPBES) Dr. Anne Larigauderie motta en æresdoktor ved Universitetet i Bergen 24. mai. CeSAM er glade og beæret over å ha bistått UiB med det vitenskapelige programmet rundt dette besøket. Anne vil være til stede i Bergen...

VALG 2024
Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap - valgresultat

Valg av representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025 er nå avsluttet, Du finner resultatet med navn på valgte representanter og vararepresentanter her.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning