Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Nyhet
Klimaforskerne Anne Bjune og Vigdis Vandvik

Tips til en klima- og naturvennlig hage

Hageplanter er ikke effektive karbonlagre. Men det er ikke uviktig hvilken type jord du kjøper på hagesenteret. Torvbasert jord ødelegger eldgamle karbonlagre.

Nyhet
Valg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2020

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe B og D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Ny doktorgrad
Janhavi portrett

Den sårbare elvemuslingens interaksjon med vertsfisk

Janhavi Marwaha disputerer 29.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Host-parasite interactions between freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera) and their salmonid hosts".

Ny doktorgrad
Shad Kenneth Mahlum

Arealbruk av rømt oppdrettslaks

Shad Kenneth Mahlum disputerer 8.5.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "From the fjords to the rivers: Evaluating the spatial distribution of escaped farmed salmon to inform ecologically relevant management strategies".

Ny doktorgrad
Didrik Hjertaker Grevskott

Antibiotikaresistens i havet

Didrik Hjertaker Grevskott disputerer 29.4.2020 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Bivalve mollusks as tools for monitoring antibiotic resistance in the marine environment".

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)