Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Våre studieprogram:

Bachelor (3 år) i biologi og molekylærbiologi

Master (2 år) i biologi (7 spesialiseringar) og molekylærbiologi

Integrert master (5 år, sivilingeniør) i havbruk

Integrert master (5 år, profesjonsstudium) i fiskehelse - akvamedisin


Har du spørsmål om våre studieprogram? Ta gjerne kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no).
Sjå oversikt over våre emne.

Ny doktorgrad
Vera Radisic

Kloakkovervåkning - avslører avføringens hemmeligheter

Vera Radisic disputerer 21.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sewage as a source of population-based surveillance and dissemination of antimicrobial resistance in the marine environment".

Ny doktorgrad
Yuhong Wang

Mangfold i eksitatoriske signalmolekyler i ulike dyregrupper

Yuhong Wang disputerer 21.5.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nature's View of Ionotropic Glutamate Receptors".

News
Anne Larigauderie

UiB:s æresdoktor: Anne Larigauderie (IPBES)

Som mange av dere kanskje allerede er klar over, vil lederen for Naturpanelet (IPBES) Dr. Anne Larigauderie motta en æresdoktor ved Universitetet i Bergen 24. mai. CeSAM er glade og beæret over å ha bistått UiB med det vitenskapelige programmet rundt dette besøket. Anne vil være til stede i Bergen...

VALG 2024
Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap - presentasjon av kandidatene

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025. Saken er nå oppdatert med informasjon om kandidatene som er nominert.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning