Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Studentar på tokt

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat. Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no) om du har spørsmål.

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

Forskning

Torskens lever viser hvor forurenset havet er

Bli med på laboratoriet til dCod-prosjektet. Velg selv hva du vil se på i videoen over.

Utdanning
Iselin Nybø

Framhever UiB-senter som rollemodell

Regjeringa vil bruka 25 millionar kroner på nye Senter for framifrå utdanning i Noreg. bioCEED ved Universitetet i Bergen er ein rollemodell for nytenkjande utdanning, meiner forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø.

Inge Althuizen

Vegetasjonsendringer påvirker karbondynamikken i fjellet

Inge Althuizen disputerer 08.11.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The importance of vegetation functional composition in mediating climate change impacts on ecosystem carbon dynamics in alpine grasslands".

Haiyang Feng

Utviklings- og evolusjonær innovasjon i et tunicate

Haiyang Feng disputerer 16.11.18 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Roles of M-phase cell cycle regulatory paralogs in the urochordate Oikopleura dioica".