Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Våre studieprogram:

Bachelor (3 år) i biologi og molekylærbiologi

Master (2 år) i biologi (7 spesialiseringar) og molekylærbiologi

Integrert master (5 år, sivilingeniør) i havbruk

Integrert master (5 år, profesjonsstudium) i fiskehelse - akvamedisin


Har du spørsmål om våre studieprogram? Ta gjerne kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no).
Sjå oversikt over våre emne.

Nyhetssak fra På Høyden
Bilde av en kvinne som er i ferd med å rydde bort en avkappet grein

Ryddet holmer for hekkesesongen

Gjengrodde hekkeområder fører til at mange måker trekker inn i byen for å hekke om våren. Institutt for biovitenskap fikk støtte fra UiBs Klimafond for å bedre fuglenes forhold.
Historie - nyhetssak fra GC Rieber Eiendom
Faksimile av toppbildet til nyhetssak fra gcrieber-eiendom.no med et foto av Bergens Museum Biologiske Station tatt i 1898 av K Knudsen

Nansensenteret blir Stationen

For 130 år siden flyttet Bergens Musæums Biologiske Station inn i en elegant sveitservilla mellom Nygårdsparken og Puddefjorden. GC Rieber Eiendom trekker historien frem i lyset, når Nansensenteret bytter navn til Stationen.
VALG 2024
Bilde av hånd som legger stemmeseddel i urne

Valg til instituttrådet 2024, Institutt for biovitenskap

Det skal i 2024 velges representanter til instituttrådet for gruppe B (midlertidig ansatte i vitenskapelige stillinger) og gruppe D (studenter) for perioden 1.8.2024-31.7.2025.

Ny doktorgrad
Victoria Røyseth

Oppdagelse av nye marine clostripain-lignende proteaser

Victoria Røyseth disputerer 23.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Discovery of novel marine clostripain-like proteases from Arctic hydrothermal vents: Activation mechanism, substrate utilization and biotechnological aspects".

Ny doktorgrad
Henrik Høiberg Jessen

Oppvarming kompenserer for fiske av Skrei

Henrik Høiberg Jessen disputerer 8.2.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolutionary responses of Atlantic cod (Gadus morhua) to concurrent fisheries and climate stressors".

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning