Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Våre studieprogram:

Bachelor (3 år) i biologi og molekylærbiologi

Master (2 år) i biologi (7 spesialiseringar) og molekylærbiologi

Integrert master (5 år, sivilingeniør) i havbruk

Integrert master (5 år, profesjonsstudium) i fiskehelse - akvamedisin


Har du spørsmål om våre studieprogram? Ta gjerne kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no).
Sjå oversikt over våre emne.

Plastnettverket
Innleggsholdere på høstmøtet til Plastnettverket.

Tok tempen på forskningsfronten innen plast og mikroplast

Med hele 115 registrerte deltakere fysisk og digitalt, inviterte Plastnettverket ved UiB, i samarbeid med Norsk Selskap for Toksikologi og Farmakologi, Norsk Institutt for Vannforskning og Havforskningsinstituttet, til høstmøte om både dagens status og fremtidens forskning på mikroplast.

VERDENS FISKERIDAG 2023
Photo of small fish in a market in Ghana, Western Africa.

Ny rapport: Spis mer småfisk!

I en ny rapport fra FNs organisasjon for ernæring og landbruk slås det fast at småfisk er en undervurdert kilde til ernæring og kan bidra til å løse utfordringer knyttet til matsikkerhet globalt. Konklusjonen er at verden må spise mer næringsrikt – og da er et av svarene småfisk.

REALFAG REDDER VERDEN
Katja Enberg ombord i Statsraad Lehmkuhl underveis over Stillehavet.

Lærer andre å redde verden

Professor Katja Enberg er gruppeleder for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Hun har i lengre tid jobbet med bærekraftig bruk av havets fiskeressurser. Sommeren 2022 underviste hun 86 studenter i bærekraft, seilende over Stillehavet med Statsraad Lehmkuhl.

Ny doktorgrad
Jessica Leyla Fuller

Globale mål som inspirerer til lokal endring

Jessica Leyla Fuller disputerer 1.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Localizing the United Nations Sustainable Development Goals in northern Norway: Transdisciplinary approaches for sustainable coastal development".

BÆREKRAFT
Deltakere på UiB sommerkurs på vei over Stillehavet med Statsraad Lehmkuhl.

Fra seilas til forskningsartikkel

«Teaching sustainability at the high sea: the “One Ocean Expedition”» er nå publisert i det anerkjente tidsskriftet Sustainability Science. Artikkelen deler erfaringer fra UiB-sommerkurset «SDG 200 Ocean-Climate-Society» på seilasens første etappe over Stillehavet.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning