Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

 

Verden trenger mat
Landbruk

Åtte gode klimaløsninger for jordbruket

Hvordan kan vi produsere nok, sunn mat til alle på jorda – uten at matsystemet vårt bidrar til klimaproblemet?

Nyhet
Christoph Heinze (UiB og Bjerknessenteret) og Thorsten Blenckner (Stockholm Resilience Centre)  ønsket over 80 forskere velkommen til Bergen i dag, når COMFORT prosjektet setter I gang. Heinze (til venstre) og Blenckner leder et forskerteam som skal under

Hva er havets tålegrenser?

Hvilket nivå av havforsuring, temperaturøkning tåler havet og økosystemene? Forskerne i det nye COMFORT-prosjektet undersøker trygge rammer for havet.

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

Studier
R2 krav

Ikke gå glipp av spennende jobbmuligheter

Hvis du ikke tar full matematikkfordypning (R2) kan du bli sperret ute fra de mest framtidsrettede jobbene Norge har å by på.

Undervisningsprisen 2019
Undervisningsprisen 2019

Bjørn Tore Hjertaker er årets beste underviser

Han liker å være godt forberedt og bruker studentaktive læringsformer og eksempler fra næringslivet. Det setter studentene pris på. Fysikkprofessoren er årets underviser ved MatNat-fakultetet 2019.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)