Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Biotokt

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

BÆREKRAFTSMÅL 14 | LIV UNDER VANN

Et studentaktivt kurs med FN i sikte

Gjennom studentaktiv læring setter et unikt og tverrfaglig kurs om bærekraftig hav studentene i stand til å se på hvordan forskning kan bidra inn mot politiske beslutningsprosesser, både nasjonalt og internasjonalt. Vi har laget tre videoer som viser hva som gjør kurset spesielt i verdenssammenheng.

Nyhet
Sara Sekkingstad

UiB-student blir ordfører

Sara Sekkingstad (26) tar nå permisjon fra studiene ved UiB for å bli første ordfører i nye Alver kommune.

Forskning
EMBRC logo

EMBRC-NO kicks off!

The Norwegian node (EMBRC-NO) of the European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) starts officially on Wednesday 4 September.

Forskning
sebrafisk

Roper varsko om sebrafiskforsøk

Sebrafisken er den mest populære forsøksfisken i verden, men genetisk variasjon innen arten kan påvirke resultatene av giftforsøk.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)