Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Våre studieprogram:

Bachelor (3 år) i biologi og molekylærbiologi

Master (2 år) i biologi (7 spesialiseringar) og molekylærbiologi

Integrert master (5 år, sivilingeniør) i havbruk

Integrert master (5 år, profesjonsstudium) i fiskehelse - akvamedisin


Har du spørsmål om våre studieprogram? Ta gjerne kontakt med studieseksjonen (studie.bio@uib.no).
Sjå oversikt over våre emne.

Banebrytende forskning
Universitetsmuseet i Bergen

Fire nye prosjekter innen banebrytende forskning

Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.

Ny doktorgrad
Kristine Fjordheim

Blomsterspor frå myr fortel om menneska si historie

Kristine Fjordheim disputerer 25.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Flower imprints from the history of mires and humans".

Ny doktorgrad
Giulio Rosano

Avdekke det funksjonelle mangfoldet av delta ionotropiske glutamatreseptorer

Giulio Rosano disputerer 14.6.2024 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolution of the delta family of ionotropic glutamate receptors".

News
Anne Larigauderie

UiB:s æresdoktor: Anne Larigauderie (IPBES)

Som mange av dere kanskje allerede er klar over, vil lederen for Naturpanelet (IPBES) Dr. Anne Larigauderie motta en æresdoktor ved Universitetet i Bergen 24. mai. CeSAM er glade og beæret over å ha bistått UiB med det vitenskapelige programmet rundt dette besøket. Anne vil være til stede i Bergen...

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Bjerknessenteret for klimaforskning

Senter for dyphavsforskning