Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Biotokt

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

NYHET | UTDANNING
To biologistudenter

Dette bør du vite om du vurderer å studere biologi

Ingvild Sundal Joys og Ole Bjørnstad er snart ferdig med bachelorgraden i biologi. Her forteller de om hvordan det var å begynne å studere og hvordan de ser for seg å bruke utdanningen når de skal ut i jobb.

Nyhet
Valg

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2019

Det skal avholdes valg til instituttrådet for gruppe A, B, C og D for perioden 01.08.2019-31.07.2020

INSTITUTTSEMINAR
Underwater photo of single fish with light breaking through from the ocean surface
mai 15

Sustainable Development Goals (SDGs) at BIO

Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis og UNESCO Chair on Sustainable Heritage and Environmental Management ved UiB, presenterer siste nytt om arbeidet med oppfølgingen av FNs bærekraftmål her ved Universitetet i Bergen.

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)