Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Disputasdato
Thomas L Clegg
jun 27

Disputas : Thomas L Clegg

Thomas L Clegg disputerer 27.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Estimating unreported catches in Norwegian fisheries".

Disputasdato
Zonglai Liang
jun 28

Disputas : Zonglai Liang

Zonglai Liang disputerer 28.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Exploring the function of Anoctamin family genes for Ciona intestinalis".

Disputasdato
Bjørg Kristine Hundal
jun 28

Disputas : Bjørg Kristine Hundal

Bjørg Kristine Hundal disputerer 28.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Optimisation of dietary n-3 and n-6 fatty acids for a robust Atlantic salmon (Salmo salar)".

Ny doktorgrad
Chandrasekar Selvam
jun 30

Disputas : Chandrasekar Selvam

Chandrasekar Selvam disputerer 30.6.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dietary fatty acids and their ratio: impact on Atlantic salmon health, mineral status and intestinal lipid transport".

online exhibition
Life through the looking glass

Life through the looking glass

The online exhibition presents works-in-process of young scientists from the EvoCELL network. The researchers are studying animal evolution from a cellular perspective, by applying cutting-edge technologies to uncover a previously invisible world.

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning