Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

Styrker UiBs internasjonale rolle:
Forskersamarbeid

Skal utvikle framtidas marine forskningsledere

UiB sørger for at FNs havtiår får en flyvende start gjennom å utvikle en ny generasjon marine forskere og beslutningstakere. I det nye SEAS-programmet skal næringsliv, forvaltning og UiBs tverrfaglige marine satsing sikre bærekraftig bruk av havet.

Adele Mennerat får Fægriprisen:
Adele Mennerat

– Vi har vitenskap som et kjempevåpen

Uten vitenskap og evne til å formidle funn står vi svakt i møtet med korona og andre utfordringer, mener førsteamanuensis Adele Mennerat ved Institutt for biovitenskap (BIO). Nå er hun tildelt Fægriprisen 2020 for en populærvitenskapelig artikkel om evolusjon.

Nyhet
Valg

Kunngjøring av valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for biovitenskap våren 2021

Kunngjøring av valg for Institutt for biovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Nyhet
Katja Enberg

Skal ta med 90 studenter på eventyrlig seilas

Kunne du tenke deg fire måneder i Stillehavet, samtidig som du studerer bærekraft på UiB? Les mer om vårt unike studietilbud om bord på Statsraad Lehmkuhl.

Ny doktorgrad
Côme Jacques Cyprien Denechaud

Miljøendringer påvirker biologien til torsken over 100 år

Côme Jacques Cyprien Denechaud disputerer 23.3.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Set in stones: the influence of long-term environmental changes on Northeast Arctic cod viewed through the analysis of otoliths".

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning

CRISP (Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology)