Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat. Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no) om du har spørsmål.

Nyheter

Ein alge-øl, takk!

Kanskje får vi i framtida grønt øl, alge-loff og sunnare fiskefôr med algar som erstatning for fiskemjøl og soya?

Molekylærbiologi

Eit fag som opner dører

Studiet om prosessane som definerar det som er i live.

Nyheter

Nytt prosjekt skal kjempe mot underernæring

Småfisk har eit enormt potensiale i kampen mot å utrydde svolt. Eit tverrfagleg prosjekt ved Universitetet i Bergen og partneruniversitet i fleire land får no ti millionar kroner til eit prosjekt direkte knytt til tre av FN sine berekraftsmål.

BÆREKRAFTSMÅLENE

Bærekraft og biosfære

I juni 2018 var UNESCO-chair Inger Elisabeth Måren i FN for å diskutere betydningen av arealbruk og biologisk mangfold i forhold til bærekraftsmålene.

Oksygenisotoper-havets termometer finnes i kuskjell

Tamara Trofimova disputerer 28.06.2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The development and application of stable oxygen isotope records of Arctica islandica (Bivalvia) shells in Holocene marine climatic reconstructions for the northern North Sea".