Hjem

Institutt for biovitenskap (BIO)

Hovedinnhold

Professor med biologistudenter

Ved Institutt for biovitenskap kan du studere biologi, molekylærbiologi, fiskehelse og havbruk og sjømat.

Har du spørsmål om studiene våre? Ta gjerne kontakt med Studieseksjonen (studie@bio.uib.no).

TMS Starting Grant 2021
TMS Starting Grant

Starting Grant til fremragende forskere

Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.

Djuphavsforsking
A shot of one of the active vents at Aurora

Ein månelanding under isen i Arktis

Eit tverrfagleg team frå Universitetet i Bergen har tatt eit stort steg innan djuphavsutforsking. I eit av dei fjernaste og mest utilgjengelege miljø på jorda har dei teke prøvar og utforska - på det ekstreme havdjupet i Arktis, under isen.

Formidlingspris for 2021
Formidlingsprisen

Vigdis Vandvik er årets formidler på MatNat

Hun legger vekt på å snakke forståelig for alle og er en tydelig forskerstemme i samfunnsdebatten. Professor Vigdis Vandvik ved Institutt for biovitenskap er kåret til årets beste formidler innen realfagene.

Går av med pensjon
Sidsel Kjølleberg

Æres etter 51 år og fem måneder ved Universitetet i Bergen

Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.

Ny doktorgrad
Joakim Brunet

Lakselus på steroider

Joakim Brunet disputerer 10.12.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The molecular regulation of molting in the salmon louse (Lepeophtheirus salmonis)".

BIO er involvert i senter for fremragende utdanning (SFU), og forskningsdrevet innovasjon (SFI), i tillegg til andre sentre.

bioCEED (SFU)

Lakselussenteret (SFI)

Bjerknessenteret for klimaforskning