Hjem
Avdeling for naturhistorie

DNA Lab

DNA Lab eies og driftes felles av Universitetsmuseet (UM) og Institutt for Biovitenskap (BIO).

DNA lab
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Det er et laboratorium der molekylære metoder - det vil si metoder for å utvinne genetiske data - blir brukt i forskning på biologisk mangfold (biodiversitet). Alle typer forskningsprosjekt som har bruk for data fra direkte sekvensering og/eller fragmentprofiler fra DNA, RNA eller cDNA-biblioteker kan utføres på DNA Lab.

DNA
Molekylære data i form av DNA-sekvenser eller -fragmenter fra organismene som studeres brukes for å belyse ulike problemstillinger innen biodiversitetsforskning; inkludert systematikk, slektskapsanalyser, utviklingshistorie og evolusjon. Noen eksempler på spørsmål er: Hvordan ser utviklingshistorien til denne arten og dens slektninger ut? Hvilke arter finnes gruppen og hvordan er de i slekt med hverandre? Hvor mange av artene har vi i Norge?

Svarene på spørsmål som disse hjelper oss også å finne ut om organismenes biologi, økologi, og bevaringsbiologi. Genetiske data kan også fortelle oss om genflyt mellom populasjoner og benyttes til å beregne variasjon i populasjonsstørrelser tilbake i tid, estimere tidsperioder for når arter ble dannet, og sannsynliggjøre at slike hendelser kan være resultat av bestemte, store miljømessige skifter i jordens historie.

Biologisk materiale som det forskes på er ikke bare innsamlinger fra ekskursjoner og tokt i dag. Eldre materiale fra UM sine samlinger brukes også alt mer for molekylære analyser.

RNA
RNA som koder for proteiner brukes for å studere funksjonell diversitet av mikroorganismer ved varme kilder i dyphavet.

Instrumentpark
PCR-maskiner
Pippin Prep
Next Generation Sequencing: IonTorrent IonPGM (2014) og Illumina Miniseq (2022)