Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Strategi for Institutt for biovitenskap

Institutt for Biovitenskap (BIO) skal forske på et høyt internasjonalt nivå og utdanne fremragende kandidater innen et bredt spekter av biovitenskapelige fagdisipliner. Mye av arbeidet er orientert mot det marine miljø, biologiske effekter av klimaendringer og molekylær livsvitenskap, som alle er viktige satsninger ved Universitetet i Bergen (UiB) og det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet (MN).

Hovedinnhold

Instituttets strategi for å nå våre overordnede mål er formulert i en strategiplan med en tilhørende handlingsplan som du finner under.  Parallelt med arbeidet med strategiplanen er det også utarbeidet en Lokal handlingsplan for arbeid med kjønnsbalanse, likestilling og mangfold som du også finner under.

 

Strategiplan for Institutt for biovitenskap 2022 - 2026

Handlingsplan for Institutt for biovitenskap 2022 - 2026

Institutt for biovitenskap - lokal handlingsplan for arbeid med kjønnsbalanse, likestilling og mangfold