Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Ressurser

Nasjonal Algepilot Mongstad

Neste
Bilete av 4 forskarar frå UiB og Uni Research mellom røyr der algane blir produserte.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift
1/2
Nasjonal Algepilot Mongstad
Foto/ill.:
UiB
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

Etableringen av Nasjonal Algepilot Mongstad (NAM) er et resultat av samarbeid mellom forskningsmiljø og næring. Ideen bak algepiloten er å utnytte fotosyntesen, kombinasjonen av næringsstoffer, vann, CO2 og sollys, til å produsere omega-3-rike mikroalger, som kan bli en ny kilde til omega-3 i fiskefôr. Det nye anlegget på Mongstad har et samlet volum på rundt 4000 liter, noe som er større enn tidligere laboratorieanlegg på Marineholmen, som var rundt 250 liter.

Selskapet CO2Bio AS vil stå for drift av anlegget i samarbeid med UiB. CO2Bio er eid av Marine Harvest, Lerøy Seafood, EWOS, Salmon Group, Grieg Seafood, NORCE, Bergen Teknologioverføring (BTO) og Nordhordland Næringslag. Universitetet i Bergen er byggherre for anlegget, og har også det faglege ansvaret.

To forskningsprosjekt pågår ved NAM-anlegget, CO2Food og Algae2Future. Prosjektet iFISHiENCi, som er støtta gjennom EUs Horisont 2020-program, vil også bruke kapasiteten fra 2019 og fremover.

I alle tre prosjektene ser forskerne på bruk av mikroalger i fiskefôr, og som ingrediens i mat.

Bemanning og budsjett

UiB har ansatt faglig ansvarlig for den nasjonale algepiloten på Mongstad. Algepiloten vil være en del av fagansvaret til UiB/Institutt for biologi. En postdok-stilling vil også være knyttet til NAM. NORCE har også fagpersonell knyttet til prosjekter som bruker algepiloten. CO2Bio AS har teknisk personell for praktisk drift av anlegget.

Totalbudsjettet for bygget er på rundt 18 millioner kroner. UiB bidrar med 6 millionar kroner, mens 6 millioner er bevilget over statsbudsjettet. I tillegg bidrar havbruksnæringen med 3 millioner, Hordaland fylkeskommune med 2 millioner og regionskommunene med 1 million. Sparebanken Vest har gitt 500 000 kroner, og Lindås kommune 400 000 kroner til utstyr i anlegget.

Se video med Hans Kleivdal under, filmet av NORCE på Marineholmen.