Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Kontakt oss - hvem gjør hva?

Hovedinnhold

Administrasjon ved BIO består av ekspedisjon og lederstøtte, studieseksjonen og forskningsstøtte, som alle har sin arbeidsplass på Marineholmen. Instituttet har også ressurser fra økonomiseksjonen og HR-seksjonen ved MatNat, men disse personene har ikke fast arbeidsplass på Marineholmen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Institutt for biovitenskap, Biologen
Thormøhlens gate 53A, 2. etg
5006 BERGEN

Postadresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap
Postboks 7803
N-5020 Bergen

E-post
post@bio.uib.no

Telefon 
55 58 44 00

Instituttledelse

Instituttleder – Ørjan Totland

Stedfortreder for instituttleder – Jon Vidar Helvik 

Administrasjonssjef – Julie Stavnes

Utdanningsleder - Anne Elisabeth Bjune

Faggrupper

Under finner du en liste over instituttets faggrupper, sammen med kontaktinformasjon for faggruppelederne.  Faggruppene har som hovedoppgave å ivareta undervisning innenfor sine respektive fagområder.  Faggruppelederne kan også formidle kontakt til relevante fagpersoner og -miljøer innenfor sitt felt. 

Faggruppe Økologi og evolusjon - John-Arvid Grytnes

Faggruppe Mikrobiologi - Gunnar Bratbak

Faggruppe Fiskehelse - Are Nylund

Faggruppe Fiskeri- og marinbiologi - Arild Folkvord

Faggruppe Miljø- og havbruksbiologi - Jon Vidar Helvik

Faggruppe Molekylærbiologi - Øyvind Halskau

Studieseksjonen

Kontakt oss:  studie@bio.uib.no

Beate Ulrikke Rensvik – 55 58 22 41

 • Studieleder
 • Koordinator for masterprogrammet i Biologi med studieretningene Biodiversitet, evolusjon og økologi, Miljøtoksikologi og Mikrobiologi.

Ingvil Roosendaal Sahr – 55 58 44 81

 • Koordinator for masterprogrammet i Biologi, studieretningene Fiskeribiologi- og forvaltning, Marinbiologi, Havbruksbiologi og Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring.
 • Hovedansvarlig for utveksling (inn- og utreisende studenter).

Tommy Strand – 55 58 44 09

 • Koordinator for ph.d.-kandidater.

Lill Knudsen – 55 58 45 29

 • Koordinator for bachelorprogrammet i Molekylærbiologi
 • Koordinator for masterprogrammet i Molekylærbiologi

Tone Stokka – 55 58 30 31

 • Koordinator for bachelorprogrammet i Biologi

Kjerstin Nilsen Nøkling

 • Koordinator for praksisemner på BIO
 • Koordinator for lektorutdanningen og PPU.

Kristin Holtermann – 55 58 26 84

 • rådgiver ved bioCEED
 • Koordinator for emnet BIO299 Forskingspraksis i biologi

Marthe Gjerstad Hodneland – 55 58 44 39

 • Koordinator for integrert master i Fiskehelse
 • Koordinator for sivilingeniørstudiet i Havbruk og sjømat

Grethe Aarbakke – 55 58 42 36

 • Koordinator for eksamen og timeplan for emner med MOL-kode

Ekspedisjon og lederstøtte

Sverre Jarle Borch

 • Ekspedisjonshenvendelser (interne og eksterne, både på telefon, e-post og fysisk oppmøtte)
 • Henting og fordeling av post            
 • Mottak av pakker, sending av post/pakker
 • Adgangskontroll (nøkkelkort, kontornøkler, nøkler til lesesal)
 • Informasjonsarbeid (bl.a. informasjonsoppslag på skjermer og i kalender)
 • Rombookinger
 • Bestillinger for administrasjonen
 • Praktisk tilrettelegging i forbindelse med jubileer, disputasavvikling, møter o.l. for hele administrasjonen ved BIO

Nina Hølland

 • Generell lederstøtte – herunder mottak av nytilsatte, møteinnkalling/rombestilling, sekretæroppgaver (bl.a. HMSU og valgstyre), ephorte-registrering, rutineutvikling, arrangementsansvar for jubileum, årsfester o.l., SEBRA-godkjenning, interninformasjon
 • Arealansvar – inkludert kontorfordeling og oversikt over arealbruk, leietakere og avtaler
 • Hovedkontakt mot Eiendomsavdelingen for renhold og driftsmeldinger
 • CRISTIN-rapportering
 • Ansvar for interne informasjonssider/databaser og e-post lister
 • Back-up funksjon for ekspedisjonstjenestene

Claudia Borkowska

 • Lærling

Knut Olav Daasvatn

 • Kommunikasjon
  • Lokal webkontakt
  • Redaktør for internt nyhetsbrev (BIO-nytt)
 • Forskningsstøtte
  • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot undervisning og nettverksvirksomhet
 • Lederstøtte

 

Forskningsstøtte

Sjoukje Kuipers

 • Forskningsrådgiving mot nasjonale/internasjonale forskningsprogram
 • Oppfølging av eksterntfinansiert prosjekter i driftsfasen, med rapportering og kontraktsendringer
 • Lederstøtte innen forskning, herunder utarbeide rapporter og svar på høringer og evalueringer m.m.
 • Oppfølging av instituttets forskningsstrategi i samarbeid med instituttledelsen

Rannveig Nina Myklebust

 • Administrativ leder for Lakselussenteret
 • Administrativ koordinator (midlertidig, 40%) knyttet til campusutviklingsprosjektet Nygårdhøyden sør
 • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot innovasjon og kommersialisering

Knut Olav Daasvatn (se over)

 • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot undervisning og nettverksvirksomhet

Human Resources (HR)

HR-medarbeiderne er tilsatt ved fakultetet, og deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og instituttet, og vil ha arbeidsoppgaver både for fakultet og institutt.

Karoline S. Christiansen (persmisjon ut 2022)

 • Saksbehandling og veiledning innen rekruttring
 • Generell saksbehandling innen HR

Mathilde Høgalmen

 • Saksbehandling og veiledning innen rekruttring
 • Generell saksbehandling innen HR
 • Kontortid ved instituttet: onsdager og torsdager etter lunsj

Økonomi

Økonomimedarbeiderne er tilsatt ved fakultetet og vil ha oppgaver både for fakultet og institutt.  De økonomene som har flest oppgaver ved instituttet deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og insituttet.

Økonomiseksjonen ved fakultetet har tatt i bruk Tjenesteportalen UiBhjelp som system for å ta imot, fordele og besvare spørsmål og andre henvendelser fra ansatte og studenter ved fakultetet.  Ved å melde inn saker via denne kanalen fremfor e-post til enkeltpersoner, sikres man at henvendelsene alltid vil bli håndtert innen rimelig tid uavhengig av ferier og annet fravær hos enkeltpersoner.

Fakultetets økonomioppgaver er fordelt mellom

 • Driftsøkonomer med ansvar for fakturabehandling, refusjon av reisekostnader (reiseregning) og andre utlegg, variabel lønn (timelønn, honorar) og kontroll av bestillinger
 • Prosjektøkonomer som yter støtte til prosjektleder knyttet til eksterne prosjekter i ulike faser:  søknads, kontrakts, drifts- og avslutningsfase.  Dette innebærer bla. finansiell rapportering, hjelp til søknadsbudsjett og fakturering.
 • Controllere med ansvar for instituttets totaløkonomi, budsjett, prognose og regnskapsoppfølging.

 

ØKONOMIMEDARBEIDERE: