Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Kontakt oss - hvem gjør hva?

Hovedinnhold

Administrasjon ved Institutt for biovitenskap består av ekspedisjon og lederstøtte, studieseksjonen og forskningsstøtte, som alle har sin arbeidsplass på Marineholmen. Instituttet har også ressurser fra økonomiseksjonen og HR-seksjonen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, men disse personene har ikke fast arbeidsplass på Marineholmen.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Institutt for biovitenskap, Biologen
Thormøhlens gate 53A, 2. etg
5006 Bergen

Postadresse
Universitetet i Bergen
Institutt for biovitenskap
Postboks 7803
N-5020 Bergen

E-post
post@bio.uib.no 

Info om arrangementer eller andre nyheter kan sendes direkte til nyhetsbrevet vårt: bionytt.bio@uib.no

Telefon 
55 58 44 00

 

Instituttledelse

Instituttleder – Ørjan Totland

Stedfortreder for instituttleder – Jon Vidar Helvik 

Administrasjonssjef – Julie Stavnes

Utdanningsleder - Anne Elisabeth Bjune

Faggrupper

Under finner du en liste over instituttets faggrupper, sammen med kontaktinformasjon for faggruppelederne. Faggruppene har som hovedoppgave å ivareta undervisning innenfor sine respektive fagområder. Faggruppelederne kan også formidle kontakt til relevante fagpersoner og -miljøer innenfor sitt felt. 

Studieseksjonen

Kontakt oss:  studie.bio@uib.no

Beate Ulrikke Rensvik – 55 58 22 41

Tommy Strand – 55 58 44 09

 • Koordinator for ph.d.-kandidater

Ingvil Roosendaal Sahr – 55 58 44 81

 • Koordinator for masterprogrammet i biologi, studieretningene Fiskeribiologi- og forvaltning, Marinbiologi, Havbruksbiologi og Utviklingsbiologi, fysiologi og ernæring
 • Hovedansvarlig for utveksling (inn- og utreisende studenter)

Linda Veka Hjørnevik – 55 58 43 75

Hilde Rief Armo – 55 58 44 39

Tone Stokka – 55 58 30 31

Kjerstin Nilsen Nøkling

Grethe Aarbakke – 55 58 42 36

 • Koordinator for eksamen og timeplan for molekylærbiologiske emner (emner med MOL-kode)

Kristin Holtermann – 55 58 26 84

Ekspedisjon og lederstøtte

Sverre Jarle Borch

 • Ekspedisjonshenvendelser (interne og eksterne, både på telefon, e-post og fysisk oppmøtte)
 • Henting og fordeling av post            
 • Mottak av pakker, sending av post/pakker
 • Adgangskontroll (nøkkelkort, kontornøkler, nøkler til lesesal)
 • Informasjonsarbeid (bl.a. informasjonsoppslag på skjermer og i kalender)
 • Rombookinger
 • Bestillinger for administrasjonen
 • Praktisk tilrettelegging i forbindelse med jubileer, disputasavvikling, møter o.l. for hele administrasjonen ved BIO

Nina Hølland

 • Generell lederstøtte – herunder mottak av nytilsatte, møteinnkalling/rombestilling, sekretæroppgaver (bl.a. HMSU og valgstyre), ephorte-registrering, rutineutvikling, arrangementsansvar for jubileum, årsfester o.l., SEBRA-godkjenning, interninformasjon
 • Arealansvar – inkludert kontorfordeling og oversikt over arealbruk, leietakere og avtaler
 • Hovedkontakt mot Eiendomsavdelingen for renhold og driftsmeldinger
 • CRISTIN-rapportering
 • Ansvar for interne informasjonssider/databaser og e-post lister
 • Back-up funksjon for ekspedisjonstjenestene

Knut Olav Daasvatn

 • Kommunikasjon
  • Lokal webkontakt
  • Redaktør for internt nyhetsbrev (BIO-nytt)
 • Forskningsstøtte
  • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot undervisning og nettverksvirksomhet
 • Lederstøtte

 

Forskningsstøtte

Sjoukje Kuipers

 • Forskningsrådgiving mot nasjonale/internasjonale forskningsprogram
 • Oppfølging av eksterntfinansiert prosjekter i driftsfasen, med rapportering og kontraktsendringer
 • Lederstøtte innen forskning, herunder utarbeide rapporter og svar på høringer og evalueringer m.m.
 • Oppfølging av instituttets forskningsstrategi i samarbeid med instituttledelsen

Rannveig Nina Myklebust

 • Administrativ leder for Lakselussenteret
 • Administrativ koordinator for EMBRC Norway
 • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot innovasjon og kommersialisering

Knut Olav Daasvatn (se over)

 • Søknadsstøtte for prosjekter rettet mot undervisning og nettverksvirksomhet

Maja K.R. Brix

 • Instituttkontakt ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Human Resources (HR)

HR-medarbeiderne er tilsatt ved fakultetet, og deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og instituttet, og vil ha arbeidsoppgaver både for fakultet og institutt.

Mathilde Høgalmen (permisjon)

 • Saksbehandling og veiledning innen rekruttering
 • Generell saksbehandling innen HR
 • Kontortid ved instituttet: onsdager og torsdager etter lunsj

Therese Myhre Odfjell

 • Saksbehandling og veiledning innen rekruttering
 • Generell saksbehandling innen HR
 • Kontortid ved instituttet: onsdager og torsdager etter lunsj

Økonomi

Økonomimedarbeiderne er tilsatt ved fakultetet og vil ha oppgaver både for fakultet og institutt.  De økonomene som har flest oppgaver ved instituttet deler kontortiden mellom fakultetssekretariatet og insituttet.

Økonomiseksjonen ved fakultetet har tatt i bruk Tjenesteportalen UiBhjelp som system for å ta imot, fordele og besvare spørsmål og andre henvendelser fra ansatte og studenter ved fakultetet.  Ved å melde inn saker via denne kanalen fremfor e-post til enkeltpersoner, sikres man at henvendelsene alltid vil bli håndtert innen rimelig tid uavhengig av ferier og annet fravær hos enkeltpersoner.

Fakultetets økonomioppgaver er fordelt mellom

 • Driftsøkonomer med ansvar for fakturabehandling, refusjon av reisekostnader (reiseregning) og andre utlegg, variabel lønn (timelønn, honorar) og kontroll av bestillinger
 • Prosjektøkonomer som yter støtte til prosjektleder knyttet til eksterne prosjekter i ulike faser:  søknads, kontrakts, drifts- og avslutningsfase.  Dette innebærer bla. finansiell rapportering, hjelp til søknadsbudsjett og fakturering.
 • Controllere med ansvar for instituttets totaløkonomi, budsjett, prognose og regnskapsoppfølging.

Økonomimedarbeidere:

HMS - verneombud, verneområder og HMS-koordinator

HMS - laboratoriedrift, -sikkerhet og kjemikalier

  Biovakten

  • Leder: Frank Midtøy

  Gassansvarlig person på BIO

  • Ann Kristin Frøyset
  • Vara: Birte Töpper

  Avfallskoordinator for spesialavfall

  • TM53 A/B-blokken: Hilde Stabell
  • TM55 Bioblokken: Lindsey Moore og Erwan Lagadec

  Strålevernansvarlig

  • Birte Töpper

  Spritrekvirent/ bestiller av sprit på BIO

  • Solveig Thorkildsen
  • Hilde Marie Kristiansen Stabell

  Spritansvarlig på Bioblokken, TM55

  • Rita Karlsen
  • Ann Kristin Frøyset

  HMS - forsøksdyrforvaltning

  Den som skal sikre etterlevelsen av forskriften, har det overordnede ansvaret for at kravene i forskriften blir oppfylt:

  Instituttleder Ørjan Totland

  Person(ale) med særskilt kontrollansvar:

  • Frank Midtøy
  • Heikki Savolainen
  • Sian Phillips
  • Lars Are Hamre
  • Arild Folkvord
  • Frank Nilsen

  Dyrevelferdsutvalget

  • Frank Nilsen (leder)
  • Arild Folkvord (nestleder)
  • Frank Midtøy
  • Heikki Savolainen
  • Sîan Phillips
  • Lars Are Hamre.

  Forsøksdyravdelingene

  • Levendelaboratoriene: Leder Frank Midtøy)
  • Levendeavdeling, TM53A: 
  • Sebrafisklab, TM55: Fisk. (Romansvarlig Sîan Kristin Phillips)
  • Lakseluslab, TM55: Fisk, tifotkreps og blekksprut. (Romansvarlig Lars Are Hamre)
  • Forsøksdyravdeling, TM55: Fisk, tifotkreps og blekksprut. (Romansvarlig Heikki Savolainen)
  • Marinbiologisk feltstasjon, Espelandsveien 232: Fisk, tifotkreps og blekksprut. (Romansvarlig Mette Hordnes)

  HMS - Genmodifiserte organismer. GMO-kontakter 

  • Ann-Elise Olderbakk Jordal
  • Øyvind Halskau
  • Ruth-Anne Sandaa

  HMS - kontaktpersoner i tilknytning til felt og tokt

  Reisekoordinatorer ved BIO

  • Fiskehelse: Christiane Trösse
  • Miljø- og Havbruk: Rita Karlsen og Cindy Pinto Pedrosa
  • Økologi og Evolusjon: Dagmar Egelkraut
  • Fiskeri- og Marinbiologi: Frank Midtøy og Heikki Savolainen
  • Mikrobiologi: Hilde Stabell
  • Molekylærbiologi: Heikki Savolainen
  • Studenter: Beate Ulrikke Rensvik og Jonathan Soule

  HMS - brukerrepresentanter for brannvern ved BIO

  TM53A/B (Biologen)

  Elzbieta Petelenz, 55 58 46 12

  TM55 (Bioblokken)

  Rita Karlsen, 55 58 4625

  HMS - plassansvarlige for brannvern ved BIO

  TM53A (Biologen, A-blokken)

  1.etg. levendeavdeling Diep Ellertsen / undervisningsareal Tommy Strand

  2.etg. sør Solveig Thorkildsen / administrasjonen Tone Stokka

  3.etg. sør Jonathan Soule / nord Kenneth Meland

  4.etg. sør Linn Cecilie Krüger / nord Silje Östmann

  TM53B (Biologen, B-blokken)

  1.etg. Heikki Savolainen

  2.etg. sør Julie Skadal / nord Bjørg Flatekvål

  3.etg. sør Anders Frugård Opdal / nord Fekadu Yadetie

  4.etg. nord Hilde Marie Kristiansen Stabell

  5.etg. sør Ruth-Anne Sandaa / nord Ann-Elin Fedøy

  TM55 (Bioblokken)

  1.etg. lakseluslab Lars Hamre / forsøksdyravdelingen Heikki Savolainen

  3.etg. sør Elsa Denker / nord Heidi Kongshaug

  4.etg. sør Grethe Aarbakke 

  5.etg. sør Ann Kristin Frøyset / Sandra Ninzima