Hjem
Studieavdelingen
Ny studiekonsulent

KUSK - Kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter

Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK) er utviklet for å gi deg en god start som studiekonsulent ved UiB.

Bilde som viser velkommen til ny jobb
Velkommen som ny studiekonsulent ved Universitetet i Bergen!
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er KUSK?

KUSK er en forkortelse for kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter og er et opplærings- og utviklingstilbud til studiekonsulenter ved Universitetet i Bergen (UiB). Programmet er delt inn i fire grunnlegende moduler for helt nye studiekonsulenter og en viderekommende modul for erfarne studiekonsulenter. 

KUSK modul 1-4

KUSK modul 1-4 er for deg som er helt ny studiekonsulent i ditt første år som ansatt ved UiB. Mye av opplæringen skjer i moduler på Mitt UiB og på seminarer og treff, men du får også en egen KUSK-veileder som vil følge deg opp og støtte deg det første året. Du velger selv hvilke deler av programmet som passer best for deg, i samråd med din leder. Meld deg på KUSK modul 1-4 ved å sende e-post til kusk@uib.no

Modul 1: Systemer

I modul 1 gir vi deg en kort innføring i de viktigste studieadministrative systemene og gir deg informasjon om tilgang og opplæring i bruk av dem:

  • Kursmodul i Mitt UiB (når du har tid/behov)
  • Oppfølging og veiledning med KUSK-veileder (ved behov)
     

Modul 2: Veiledning

Modul 2 har som formål å gjøre deg tryggere i veiledning av studenter og modulen består av:

Modul 3: Studieadministrasjon

Gjennom modul 3 har vi som målsetting å gjøre deg kjent med de mest sentrale studieadministrative prosessene ved UiB og forsøke å gi deg et innblikk i beslutningsorganene for studiesaker: 

Modul 4: Saksbehandling

I modul 4 er målsettingen å gi deg de verktøyene og den kunnskapen du trenger for å bli en kompetent saksbehandler og offentlig forvalter: 

KUSK modul 5: Kvalitet i utdanning

KUSK har også tilbud om kompetanseutvikling for mer erfarne studiekonsulenter og modul 5 er for erfarne studiekonsulenter som jobber med studiekvalitet på både institutt- og fakultetsnivå. Modul 5 går neste gang høsten 2024, du finner mer informasjon her og melder deg på her (påmeldingsfristen er 1. august).