Hjem
Studieavdelingen
Ny studiekonsulent

KUSK - Opplæring for nye studiekonsulenter

Velkommen som ny studiekonsulent ved UiB! Vi vil gi deg en god start på din nye jobb gjennom KUSK - Kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter modul 1-4.

Hest og kjerre i fart
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Hva er KUSK modul 1-4?

Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter modul 1-4 skal gi deg et overblikk over og en inngang til de systemene, verktøyene, prosessene og reglene som du må kunne som studiekonsulent ved Universitetet i Bergen. På den måten skal du så snart som mulig kunne bidra til at studentene ved UiB får en god og effektiv studiehverdag, og at de gjennomfører studiene ved UiB.

KUSK modul 1-4 er et program sammensatt av kursmoduler i Mitt UiB, samlinger og uformelle treff og en egen studieadministrativ mentorordning med KUSK-veiledere. Det er også mulig å ta modulene i Mitt UiB uten å følge hele programmet.

Modul 1 Systemer

I Modul 1: Systemer gir vi deg en kort innføring i de viktigste studieadministrative systemene og gir deg informasjon om tilgang og opplæring i bruk av dem.

Aktivitet

Innhold

Tidspunkt

Kursmodul i Mitt UiB

Informasjon om og lenke til opplæring i de mest sentrale studieadministrative systemene

Så snart du har tid

KUSK-treff

Bruk av studieadministrative systemer

Se oversikt

KUSK-veileder

Oppfølging av systembruk

Ved behov

Modul 2 Veiledning

Modul 2: Veiledning har som mål å gjøre deg litt tryggere når du begynner å veilede studenter en til en. Denne modulen er bygget opp av en introduksjon til veiledning i Mitt UiB, praksis, relevante nettkurs, og det er lagt opp til at du skal delta på en to-dagers samling med andre nye veiledere i løpet av det første året ditt i jobben. 

AktivitetInnholdTidspunkt
Kursmodul i Mitt UiBHva vil det si å være veileder?Så snart du har tid
Veiledning av studenterObservasjon og samveiledning med kollegaer og KUSK-veilederNår du har veiledning
NettkursKlarspråk - tydelig kommunikasjonNår du har anledning
2-dagers samlingSeminar om veiledningsteknikk, tilrettelegging, karriereveiledning, presentasjonsteknikk, veilederrollen.Mars/oktober

Modul 3 Studieadministrasjon

Gjennom Modul 3: Studieadministrasjon har vi som målsettting å gjøre deg kjent med alle de mest sentrale studieadministrative prosessene. Vi vil også forsøke å gi deg et innblikk i beslutningsorganene for studiesaker. 

Aktivitet

Innhold​

Tidspunkt

Kursmodul i Mitt UiB ​

Informasjon og oppgaver om og lenker til de mest sentrale studieadministrative prosessene og til informasjon om UiB som organisasjon

Så snart du har tid

KUSK-veileder

Veiledning, støtte til problemløsning

Ved behov

Halvdagssamling

Seminar om studentmobilitet:

  • Bakgrunn for utveksling
  • UTveksling på 1-2-3
  • INNveksling på 1-2-3
  • Studieveileders rolle innenfor studentmobilitet
  • Informasjonsarbeid
  • Studentenes perspektiv
  • Erasmus+ på 1-2-3
Juni/desember

Modul 4 Saksbehandling

Gjennom Modul 4: Saksbehandling har vi som målsetting å gi deg de verktøyene og den kunnskapen du trenger for å bli en kompetent saksbehandler og offentlig forvalter. Dette vil vi gjøre ved å gi deg oversikt over og kunnskap om de ulike lovene og reglene som styrer det studieadministrative arbeidet, særlig Forvaltningsloven og UiBs egen studieforskrift. 

Aktivitet

Innhold

Tidspunkt

Nettkurs

Grunnleggende innføring i forvaltningsloven 

Klarspråk (også del av Modul 2)

Personvern og informasjonssikkerhet

Arkivering og journalføring

Når du har anledning

Kursmodul i Mitt UiB

Lover og regler

Jus for saksbehandlere

Så snart du har tid

Heldagsseminar

Forvaltningsloven

Jus for saksbehandlere - påbygging

Praktiske oppgaver

April/november

Hvem er KUSK modul 1-4 for?

Nye studiekonsulenter

KUSK er utviklet for nyansatte studiekonsulenter, studieveiledere, eksamenskonsulenter og andre ansatte innen studiefeltet som har studentkontakt. Du velger selv hvilke deler av programmet som passer best for deg, i samråd med din leder.

Erfarne studiekonsulenter

Deler av programmet kan også være aktuelt for litt mer erfarne studiekonsulenter. Kursmodulene i Mitt UiB er åpne for alle, og kan brukes som en ressurs etter eget behov. Seminarene er også åpne for alle som ønsker å delta. 

KUSK Videre og Modul 5: Kvalitet i utdanning

KUSK Videre skal være et kompetanseutviklingstilbud for erfarne studiekonsulenter, og det er nå utviklet en KUSK-modul for erfarne studiekonsulenter som har arbeidsoppgaver knyttet til studiekvalitet.

Modul 5 ble sist tilbudt våren 2022 og blir etter planen holdt neste gang høsten 2023. Les mer om modulen her.