Hjem
Studieavdelingen
KUSK Videre - Kompetanseutvikling for erfarne studiekonsulenter

KUSK Modul 5: Kvalitet i utdanning

Er du en erfaren studiekonsulent som er involvert i kvalitetsarbeid? KUSK modul 5: Kvalitet i utdanning er et kurs for erfarne studiekonsulenter. Du lærer å jobbe med utgangspunkt i aktuelle perspektiver og kriterier, og å bidra i utvikling, sikring og dokumentasjon av kvalitet i utdanningene ved UiB.

Illustrasjon av buss i fart med glade passasjerer
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Modul 5: Kvalitet i utdanning

Modul 5: Kvalitet i utdanning tilbys i høstsemesteret og har som målsetting å gi deg solid kompetanse på hvordan du kan bidra i arbeidet med å utvikle og sikre kvalitet i utdanningene. Kurset består av en heldagssamling og tre halvdagssamlinger, samt for- og etterarbeid. Du finner en oversikt over tidspunktene for samlingene i neste kurs i kolonnen til høyre. I tillegg vil relevant informasjon, lenker og faglig innhold være tilgjengelig for kursdeltakerne i Mitt UiB.

Del 1 Introduksjon til aktuelle perspektiver og kriterier

I del 1 Introduksjon til aktuelle perspektiver og kriterier vil vi jobbe sammen med å besvare tradisjonelle kvalitetsspørsmål, som "hva er det vi ønsker å få til?", "hvorfor gjør vi det?", "hvordan vet vi at det virker?".  I denne delen av kurset ser vi nærmere på ulike kvalitetsforståelser og hvordan de kan komme til nytte i lokalt utvilkingsarbeid som er forankret i fagspesifikke ambisjoner.  

Når du har fullført den første delen av kurset skal du kunne:

 • Vise til kjente prinsipper for beregning av arbeidsomfang for studenter.
 • Forklare og bruke gjeldende kvalitetskriterier.
 • Identifisere utviklingsbehov i studieprogram og fagmiljø.
 • Presentere hovedprinsipper for læringsdesign.
 • Sammenligne sentrale perspektiv som kan ligge til grunn for systematisk kvalitetsarbeid.

Del 2 Utvikling, sikring og dokumentasjon av kvalitet

Del 2 Utvikling, sikring og dokumentasjon vil gi deg innsikt i krav til læringsutbyttebeskrivelser, evalueringsmetode- og verktøy, forskriftskrav til studietilbud, og rammeverket for kvalitetsarbeid ved UiB. Kurset skal også gi forståelse for hvordan de ulike prosessene henger sammen.  

Når du har fullført denne modulen skal du kunne:

 • Bistå i arbeidet med årlige egenvurderinger på emne- og programnivå.
 • Bistå i arbeidet med studiekvalitetsmeldingen, og forberede drøfting av meldingen i aktuelle råd og utvalg.
 • Bistå i arbeidet med sykliske evalueringer på emne- og programnivå, og kjenne til arbeidet i fakultetets studiekvalitetskomité.
 • Delta i utvikling av nye studieprogram og emner.
 • Kjenne til arbeidet i fakultets læringsdesigngruppe.
 • Bidra ved eksternt tilsyn med UiBs systematiske kvalitetsarbeid.

Målgruppe

Dette kurset er for deg som arbeider med og som ønsker å lære mer om kvalitetsarbeid i emner og studieprogram. Du arbeider kanskje med å utforme og følge opp studentevalueringer, samle inn og følge opp evalueringer fra emneansvarlige eller programråd, utforming av studiekvalitetsmeldinger eller du bidrar i arbeid med revisjon av emner og studieprogram. Du bør har mer enn ett års erfaring i jobben som studiekonsulent før du tar denne modulen.

Hvordan melder jeg meg på?

Frist for påmelding til Modul 5 Kvalitet i utdanning er 15. august og du melder deg på her. Når påmeldingsfristen har gått ut får du en tilbakemelding på om du får plass på modulen. Dersom det kommer flere søkere enn det er plass til vil vi velge ut deltakere i samråd med studiesjefene på fakultetene.

Hva er KUSK Videre?

KUSK Videre er kompetanseuvikling for erfarne studiekonsulenter. Modulene i KUSK Videre bygger på KUSK-modulene 1-4 for nye studiekonsulenter og på praktisk erfaring fra arbeid som studiekonsulent. KUSK Videre er under utvikling og det er foreløpig utviklet én modul, Modul 5: Kvalitet i utdanning.