Home
Division of Student and Academic Affairs

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny studiekonsulent

KUSK - Opplæring for nye studiekonsulenter

Velkommen som ny studiekonsulent ved UiB! Vi vil gi deg en god start på din nye jobb gjennom KUSK - Kompetanseutviklingsprogram for studiekonsulenter modul 1-4.

Hest og kjerre i fart
Photo:
Colourbox

Main content

Hva er KUSK modul 1-4?

Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter modul 1-4 skal gi deg et overblikk over og en inngang til de systemene, verktøyene, prosessene og reglene som du må kunne som studiekonsulent ved Universitetet i Bergen. På den måten skal du så snart som mulig kunne bidra til at studentene ved UiB får en god og effektiv studiehverdag, og at studentene gjennomfører studiene sine ved UiB.

KUSK modul 1-4 er et program sammensatt av kursmoduler i Mitt UiB, samlinger og uformelle treff og en egen studieadministrativ mentorordning med KUSK-veiledere. Det er også mulig å ta modulene i Mitt UiB uten å følge hele programmet.

Modul 1 Systemer

I Modul 1: Systemer gir vi deg en kort innføring i de viktigste studieadministrative systemene og gir deg informasjon om tilgang og opplæring i bruk av dem.

Aktivitet

Innhold

Tidspunkt

Kursmodul i Mitt UiB

Informasjon om og lenke til opplæring i de mest sentrale studieadministrative systemene

Så snart du har tid

KUSK-treff

Bruk av studieadministrative systemer

Se oversikt

KUSK-veileder

Oppfølging av systembruk

Ved behov

Modul 2 Veiledning

Modul 2: Veiledning har som mål å gjøre deg litt tryggere når du begynner å veilede studenter en til en. Denne modulen er bygget opp av en introduksjon til veiledning i Mitt UiB, praksis, relevante nettkurs, og det er lagt opp til at du skal delta på en to-dagers samling med andre nye veiledere i løpet av det første året ditt i jobben. 

AktivitetInnholdTidspunkt
Kursmodul i Mitt UiBHva vil det si å være veileder?Så snart du har tid
Veiledning av studenterObservasjon og samveiledning med kollegaer og KUSK-veilederNår du har veiledning
NettkursKlarspråk - tydelig kommunikasjonNår du har anledning
2-dagers samlingSeminar om veiledningsteknikk, tilrettelegging, karriereveiledning, presentasjonsteknikk, veilederrollen.Mars

Modul 3 Studieadministrasjon

Gjennom Modul 3: Studieadministrasjon har vi som målsettting å gjøre deg kjent med alle de mest sentrale studieadministrative prosessene. Vi vil også forsøke å gi deg et innblikk i beslutningsorganene for studiesaker. 

Aktivitet

Innhold​

Tidspunkt

Kursmodul i Mitt UiB ​

Informasjon og oppgaver om og lenker til de mest sentrale studieadministrative prosessene og til informasjon om UiB som organisasjon

Så snart du har tid

KUSK-veileder

Veiledning, støtte til problemløsning

Ved behov

Halvdagssamling

Seminar om studentmobilitet:

  • Bakgrunn for utveksling
  • UTveksling på 1-2-3
  • INNveksling på 1-2-3
  • Studieveileders rolle innenfor studentmobilitet
  • Informasjonsarbeid
  • Studentenes perspektiv
  • Erasmus+ på 1-2-3
Juni/oktober

Modul 4 Saksbehandling

Gjennom Modul 4: Saksbehandling har vi som målsetting å gi deg de verktøyene og den kunnskapen du trenger for å bli en kompetent saksbehandler og offentlig forvalter. Dette vil vi gjøre ved å gi deg oversikt over og kunnskap om de ulike lovene og reglene som styrer det studieadministrative arbeidet, særlig Forvaltningsloven og UiBs egen studieforskrift. 

Aktivitet

Innhold

Tidspunkt

Nettkurs

Grunnleggende innføring i forvaltningsloven 

Klarspråk (også del av Modul 2)

Personvern og informasjonssikkerhet

Arkivering og journalføring

Når du har anledning

Kursmodul i Mitt UiB

Lover og regler

Jus for saksbehandlere

Så snart du har tid

Heldagsseminar

Forvaltningsloven

Jus for saksbehandlere - påbygging

Praktiske oppgaver

April/november

Hvem er KUSK modul 1-4 for?

Nye studiekonsulenter

KUSK er utviklet for nyansatte studiekonsulenter, studieveiledere, eksamenskonsulenter og andre ansatte innen studiefeltet som har studentkontakt. Du velger selv hvilke deler av programmet som passer best for deg, i samråd med din leder.

Erfarne studiekonsulenter

Deler av programmet kan også være aktuelt for litt mer erfarne studiekonsulenter. Kursmodulene i Mitt UiB er åpne for alle, og kan brukes som en ressurs etter eget behov. Seminarene er også åpne for alle som ønsker å delta. 

KUSK Videre og Modul 5: Kvalitet i utdanning

KUSK Videre skal være et kompetanseutviklingstilbud for erfarne studiekonsulenter, og det er nå utviklet en KUSK-modul for erfarne studiekonsulenter som har arbeidsoppgaver knyttet til studiekvalitet. Neste runde med modul 5 er høsten 2023.