Hjem
Tone Stokkas bilde

Tone Stokka

Førstekonsulent
 • E-postTone.Stokka@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 31
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  Infosenter for realfagstudenter
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

- Arbeider 70 prosent med studieadministrasjon i tilknytting til Infosenter for realfagstudenter ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Har der ansvaret for opptak til poststudierett, mellombels studierett (interne hospitantar frå andre fakultet), studierett for tilsette og studierett for elevar frå vgs. Registrering av legeerklæring på eksamen. Bistår i produksjon av vitnemål.

- Har sidan 2011 bidratt i fakultetet sitt mottak av førsteårsstudentar, der formålet er å sikre ein god start på studiet og eit godt læringsmiljø for alle dei nye studentane.

- Hadde i 2016 ansvar for å koordinere arrangementet "Masterveka" ved fakultetet.

- Har dei siste åra vore med å arrangere informasjonsveka "PÅ VEG", der dei nye studentane får meir informasjon om karrieremoglegheitar, utveksling og gode studievanar.

- Har sidan februar 2017 arbeida 30 prosent i prosjektet Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning

2017:

Tidsskriftartikler
 • Stokka, Tone; Dramstad, Wenche; Potthoff, Kerstin. 2018. The use of rented farmland in an area of intensive agricultural production in Norway. International Journal of Agricultural Sustainability. 16: 243-254. doi: 10.1080/14735903.2018.1471262
Rapporter/avhandlinger
 • Stokka, Tone. 2016. Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven. UiB. 98 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.