Hjem
Tone Stokkas bilde

Tone Stokka

Rådgiver

Koordinator for Kompetanseutviklingsprogrammet for studiekonsulenter (KUSK) ved Studieavdelinga:

  • Overordna ansvar for koordinering av programmet.
  • Organsering av KUSK-seminar og -treff.
  • Opplæring av nye KUSK-rettleiarar.
  • Kontaktperson for nye studiekonsulentar og KUSK-rettleiarar.

Studiekonsulent ved Institutt for biovitskap:

Vitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2018). The use of rented farmland in an area of intensive agricultural production in Norway. International Journal of Agricultural Sustainability. 243-254.
Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2023). Omlegging fra tradisjonelle forelesninger til studentaktiv læring – eksempel fra et grunnemne i biolog.
  • Vis forfatter(e) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?
Mastergradsoppgave
  • Vis forfatter(e) (2016). Leigejord i eit intensivt landbruksområde. Ein studie om kvifor bønder i Time kommune leiger tilleggsjord og korleis leigejorda blir driven.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.