Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Faggrupper ved BIO

Hovedinnhold

Institutt for biovitenskap har seks faggrupper; Fiskehelse, Fiskeri- og marinbiologi, Mikrobiologi, Miljø- og havbruksbiologi, Molekylærbiologi, Økologi og evolusjon. Hver av disse ledes av en fast vitenskapelig ansatt faggruppeleder.

Faggruppene skal ha ansvar for tilhørende studieprogram og undervisningen av emner og deler av grunnemner som inngår ved instituttet. Medlemmer av faggruppene består av vitenskapelige ansatte og teknikere som har deres undervisning, forskning og virke knyttet til gruppens studieprogram og fagområde. Faggruppen og tilhørende teknikere vil også ha ansvaret for den daglige driften av laboratorier og utstyr som gruppen disponerer. De vitenskapelig ansatte vil også være tilknyttet ulike forskningsgrupper.

Kort om faggruppene