Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)
Emner ved Biovitenskap

Emne ved Institutt for biovitenskap (BIO)

Her finn du ei oversikt over alle emne som blir undervist ved BIO, fordelt på semester og nivå. 100-talsemne er innføringsemne på norsk, i hovudsak for bachelorstudentar. 200-talsemne er for både bachelor- og masterstudentar, mens 300-talsemne er for master- og ph.d.-studentar.

Hovedinnhold

Haust

100-talsemne:

200-talsemne:

Didaktikkemne:

300-talsemne:

Didaktikkemne:

Vår

100-talsemne:

200-talsemne:

Didaktikkemne:

300-talsemne: