Hjem
Institutt for biovitenskap (BIO)

Emne ved Institutt for biovitenskap (BIO)

Her finn du ei oversikt over alle emne som blir undervist ved BIO, fordelt på semester og nivå. 100-talsemne er innføringsemne på norsk, i hovudsak for bachelorstudentar. 200-talsemne er for både bachelor- og masterstudentar, mens 300-talsemne er for master- og phd-studentar.

Hovedinnhold

Haust

100-talsemne:

200-talsemne:

Didaktikkemne:

300-talsemne:

Vår

100-talsemne:

200-talsemne:

Didaktikkemne:

300-talsemne: