Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsopptaket ved MN-fakultetet

På enkelte emner kan bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.


Emner med direkte påmelding til undervisning og vurdering KAN også bli fulle. Dersom du på studentweb får beskjed om at emnet er fullt, så ta kontakt med studiekonsulent på det aktuelle instituttet for å høre om kapasiteten kan utvides.

NB! For å melde deg på til/søke opptak til emner må du ha en studieplass på UiB. De fleste emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er forbeholdt studenter som er tatt opp til et studieprogram ved fakultetet.

Enkelte emner kan kreve manuell påmelding gjennom instituttet som er ansvarlig for emnet. Dette gjelder kun et fåtall emner, og det vil fremkomme fra studentweb hvordan påmelding skjer for de emner dette gjelder.

Undervisningsopptaket:           

Oversikt over emner i undervisningsopptaket høsten 2018 

EMNER I OPPTAKET: Trykk her for å se en oversikt over emnene i undervisningsopptaket høsten 2018

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb fra 18. juni

FRIST: Søknadsfristen er torsdag 16. august kl 23:59 (UTC+2)

OPPTAK: Opptaket publiseres innen mandag 20. august

På enkelte emner er det bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Alle som melder seg til undervisning i emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

Oversikt over emner i undervisningsopptaket våren 2019

EMNER I OPPTAKET: Liste med emner i undervisningsopptaket våren 2019 blir lagt ut i desember

SØKNAD: Søk opptak på Studentweb fra 10. desember

FRIST: Søknadsfristen er torsdag i uke 2.

OPPTAK: Opptaket publiseres innen mandag i uke 3.

På enkelte emner er det bare et begrenset antall studenter delta i undervisningen. Det kan være knyttet til kapasitet på lab, felt, tokt, spesialrom etc. Disse emnene inngår i undervisningsopptaket.

Alle som melder seg til undervisning i emnene innen fristen kommer med i opptaket. De som får innvilget opptak og dermed plass i undervisningen blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen).

Du søker om plass på emnene på Studentweb. Studenter som får innvilget opptak blir automatisk meldt opp til vurdering (eksamen) i emnet.

  

Hva DU må gjøre når opptaket er ferdig

Husk at det er obligatoriske oppmøte på første forelesning på alle emner. På enkelte emner vil det være opprop og på alle emner blir det gitt viktig informasjon på første forelesning. På Studentweb ser du om DU har fått opptak - da er du meldt til vurdering!

Ledige plasser ikke alle emner som inngår i opptaket blir fulle. Dersom det er ledige plasser etter opptaket vil første-mann-til-mølla prinsippet gjelde.

Venteliste enkelte emner vil ha ventelister. Logg på StudentWeb og sjekke om DU står på venteliste eller har fått plass i undervisningen (og har blitt meldt opp til vurdering). Husk obligatorisk oppmøte på første forelesning - møt opp om du står på venteliste, kanskje blir det plass til deg!

Fullt emne: har du fått plass på et emne som er fullt/har venteliste er det særlig viktig at du møter opp til første forelesning. Her er det opprop og plassene fordeles til studenter på ventelisten dersom de som er innvilget plass IKKE møter.

Prinsipper for opptaket

  1. Studentene rangeres etter poeng.
  2. Antall poeng tilsvarer antall bestått studiepoeng (interne og eksterne studiepoeng).
  3. Hvis et emne er obligatorisk i studieprogrammet vil studenten få 1000 tilleggspoeng. Emnet gjenkjennes som obligatorisk når det ligger i utdanningsplanen til studenten, og er oppgitt som en del av spesialiseringen.
  4. Tillegget på 1000 poeng kommer uavhengig av studenten sin progresjon/tilhørighet på studiekull. Men studenter med lavere progresjon enn normalt vil få lavere poengsum enn sine medstudenter, siden de har færre studiepoeng.
  5. Alle internasjonale studenter, med studieretten INTL-MN, får automatisk et tillegg på 1000 poeng på alle emner.

Instituttene kan fastsette egne regler for prioriteringen i opptaket. Dette skal fremkomme i emnets studieplan.

I noen tilfeller blir det gjort unntak fra beregningen.
Når det er for få plasser i undervisningen på et emne vil alltid instituttet, ved studiekonsulent og faglærer, se over listen og gjøre vurderinger. På dette tidspunktet sjekkes bl.a. faglig bakgrunn for de internasjonale studentene.