Hjem
Aktuelt
Museumsprosjektet

Ingen penger til Universitetsmuseet

Naturhistorisk museum må forbli stengt på ubestemt tid etter at regjeringen ikke fant rom til å finansiere fullføringen av Museumsprosjektet i revidert budsjett.

Museumsprosjektet

Slik skal museet bli. Dette er planene i Museumsprosjektet.
Produsent:
Frode Ims/Arnt Brandseth

Hovedinnhold

– Det er med skuffelse vi registrerer at regjeringen heller ikke denne gangen fant rom til å finansiere resten av Museumsprosjektet. Vi setter nå vår lit til at Stortinget, spesielt Venstre og KrF som skal forhandle med regjeringspartiene, de neste ukene vil se behovet for å få gjenåpnet disse unike utstillingene til det beste for byen Bergen og Vestlandet, sier rektor Dag Rune Olsen.

Naturhistorisk museum har vært stengt siden 2013.

Rektor advarer nå mot konsekvensene for bygget dersom finansiering uteblir i Stortingsbehandlingen av det reviderte budsjettet.

– Hvis finansiering uteblir i denne runden vil det bety at organisasjonen som Statsbygg har bygget opp i forbindelse med det pågående arbeidet med aulaen som åpner i vestfløyen til høsten må rigges ned, og gjenåpning av utstillingene vil utsettes på ubestemt tid.

Olsen mener museet har betydd mye for barns interesse for kunnskap og vitenskap.

– De siste 10 årene har våre naturhistoriske samlinger vært besøkt av i snitt 25 000 barn og unge hvert år. Museet bidrar til en uvurderlig interesse både for realfag og for vitenskap generelt. Derfor håper jeg inderlig at våre folkevalgte ser denne verdien, og hjelper oss til å åpne Museet igjen så raskt som mulig, sier Olsen.

 

Ble nødt til å stenge

Da bygningen som huser de naturhistoriske samlingene til Universitetsmuseet i Bergen ble stengt i november 2013, var museumsbygningen i svært dårlig forfatning.

Riksrevisjonen påpekte både i 2003 og 2008 at viktige kulturelle, kunstneriske og naturhistoriske verdier kunne gå tapt om ikke noe ble gjort med vedlikeholdet av bygningen. I rapportene ble det ansett som nødvendig med svært omfattende tiltak for å oppnå en akseptabel standard både for bygningene og for oppbevaringsforholdene.

I 2013 startet første fase av rehabiliteringen i museumsbygningens sørfløy. Universitetsmuseet måtte flytte store deler av utstillingene i midtbygget for å få en sikkerhetssone mot byggeplassen i sørfløyen. Arbeidet med å flytte, registrere, rense og sanere over en million objekter startet i 2012, og våren 2015 var naturhistorisk museum tømt.

Dersom utflyttingsprosessen skulle vente til det forelå en oppstartbevilgning til Statsbyggs oppdrag med midtdelen og nordfløyen av museet, ville det ha betydd betydelige forsinkelser for byggeprosjektet

 

Fredede utstillinger

Rådgiver Hanna Geiran hos Riksantikvaren påpekte at museer som De naturhistoriske samlinger er en viktig del av nasjonsbyggingens historie.

– Da Bergen Museum og Nasjonalgalleriet i Oslo ble bygget var Norge lutfattig, men man valgte likevel å investere penger i disse museene. Det er viktig for Riksantikvaren at museet kan brukes til det formålet det er ment for, og vi ser med stor glede på at man restaurerer og setter bygningene i stand slik at de blir brukt, sa hun i 2011.

Hun forteller at museum av denne typen er utrydningstruet, siden det er stort press på å gjøre museer ”tidsriktige” med stor vekt på teknologiske utstillingsløsninger. Derfor har deler av utstillingene i De naturhistoriske samlinger blitt fredet, og vil bli tatt vare på i det nye museet med langt bedre forhold både for gjenstandene og for besøkende.