Hjem
Fagområde for allmennmedisin

Nyhetsarkiv for Fagområde for allmennmedisin

Majoriteten av flyktninger fra Syria er friske, men en av tre plages av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon.
Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention”.
Dette spørsmålet stiller tre forskere ved IGS (Kirsti Malterud, Guri Rørtveit og Mari Bjørkman) som selv har vært allmennleger i mange år, i et debattinnlegg i BT.