Hjem
Fagområde for allmennmedisin

Nyhetsarkiv for Fagområde for allmennmedisin

Velkommen til det 2. høstmøte om forskning i primærhelsetjenesten. Vi tar opp tråden fra fjorårets suksessrike møte i Trondheim og har nå gleden av å invitere til et nytt høstmøte i Bergen.
Hvordan kan du som medisinstudent bruke all kunnskapen du har tilegnet deg om sykdommer, skader, diagnostikk og behandling de første fem årene på studiet for å møte akkurat den pasienten du nå har foran deg i en konsultasjon?
Noen typer studier ville ikke vært gjennomførbare uten PraksisNett, mener postdoktor Ingeborg Forthun.
– Bedre praksisveileder skal man lete lenge etter, skriver student i nominasjonsbegrunnelsen.
Majoriteten av flyktninger fra Syria er friske, men en av tre plages av kroniske smerter eller symptomer på angst og depresjon.
Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Cervical cancer screening among immigrants in Norway: Challenges, possibilities and the effect of an intervention”.