Hjem

Administrativt utviklingsprosjekt ved MN-fakultetet

Hovedinnhold

MN-fakultetet

Prosjektet ble avsluttet av fakultetsstyret 16. juni 2016.

For tiden pågår omstilling av fakultetets økonomitjenester.

 

Formålet med Administrativt utviklingsprosjekt er å bidra til at fakultetet og dets institutter og sentre skal lykkes i å nå sine utdannings- og forskningsmål. Prosjektet går parallelt med fakultetets faglige strategiprosess.

Administrativt utviklingsprosjekt skal videreutvikle de samlede administrative tjenester ved MN-fakultetet. Prosjektet skal ha et særskilt fokus på rett kompetanse og motiverte medarbeidere.

 

Har du innspill eller spørsmål til prosjektet? 

Ta kontakt med koordinator eller arbeidsgruppelederne.

 

Prosjektorganisering          Hva skjer?         Strategiprosessen         Forundersøkelsen         Tiltak i prosess

Nyhet
Funksjonsplan personal

Fakultetsstyret godkjente planene for ny personalenhet!

Fakultetsstyret godkjente torsdag 10. september 2015 funksjonsplanen for den nye personalenheten ved MN-fakultetet. Enheten skal være operativ fra 1. januar 2016.

Kontakt

Kristine Breivik (koordinator)

Telefon: 55 58 81 50

Epost: Kristine.Breivik@mnfa.uib.no

 

Prosjektorganisering

 

En prosjektgruppe har ansvar for gjennomføringen av prosjektet, og denne ledes av prodekan Jarl Giske.

Prosjektets sekretariat består av Kristin Farkas og Kristine Breivik.