Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)
Metochi

Kurs for adeptene på Metochi

I regi av Balanse – Bergen ble det arrangert kurs i opprykkssøknad og akademisk skriving for adeptene som er med i mentorprosjektet fra 29. august til 5. september 2015. Kurset ble avholdt på Metochi Studiesenter på Lesbos i Hellas. Studiesenteret er en enhet ved Universitetet i Agder.

Hovedinnhold

Professor ved NTNU Sissel Lie fikk sammen med Torlaug Løkensgard Hoel vant i 2012 likestillingsprisen ved NTNU som følge av sitt arbeid gjennom mange år med opprykkskurs for kvinner. Formålet med kurset var å heve andelen kvinner i professorstillinger. Kurset gav opplæring i å skrive en god søknad, og deltakerne fikk løpende veiledning under selve skriveprosessen. I tillegg har prisvinnerne i flere i omganger vært mentorer for kvinnelige forskerne i NTNUs mentorprogrammer, og holdt en rekke skrivekurs.

Vi har vært så heldige å få med oss Sissel Lie og professor Ingvild Folkvord ved NTNU til Lesbos for å holde opprykkskurs for adeptene i mentorprosjektet.