Home
Gender Balance in Senior Positions and Research Management in Bergen (BALANSE)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Metochi

Kurs for adeptene på Metochi

I regi av Balanse – Bergen ble det arrangert kurs i opprykkssøknad og akademisk skriving for adeptene som er med i mentorprosjektet fra 29. august til 5. september 2015. Kurset ble avholdt på Metochi Studiesenter på Lesbos i Hellas. Studiesenteret er en enhet ved Universitetet i Agder.

Main content

Professor ved NTNU Sissel Lie fikk sammen med Torlaug Løkensgard Hoel vant i 2012 likestillingsprisen ved NTNU som følge av sitt arbeid gjennom mange år med opprykkskurs for kvinner. Formålet med kurset var å heve andelen kvinner i professorstillinger. Kurset gav opplæring i å skrive en god søknad, og deltakerne fikk løpende veiledning under selve skriveprosessen. I tillegg har prisvinnerne i flere i omganger vært mentorer for kvinnelige forskerne i NTNUs mentorprogrammer, og holdt en rekke skrivekurs.

Vi har vært så heldige å få med oss Sissel Lie og professor Ingvild Folkvord ved NTNU til Lesbos for å holde opprykkskurs for adeptene i mentorprosjektet.